info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Малий бізнес в Україні: система для автоматизації «BAS Малий бізнес»

Облікова система для малого бізнесу

BAS Малий бізнес

Готове рішення для автоматизації управління та обліку на підприємствах малого бізнесу, в якому реалізовано все найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу та планування. Система дозволяє поетапно автоматизувати бізнес, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширюючи автоматизацію на інші види діяльності.

BAS Малий бізнес - управление малым бизнесом / учетная система / программа учета товара

Автоматизація малого підприємства

З 24.06.2020 р. у продажу нова облікова система для малого бізнесу – “BAS Малий бізнес”. Конфігурація є програмним рішенням для автоматизації невеликих підприємств Small Business Solutions (торгових, виробничих та сервісних компаній) та надає ефективні інструменти, які дозволяють автоматизувати облік та управління малим бізнесом.

“BAS Малий бізнес” – це готове рішення, яке можна швидко запустити в експлуатацію. Швидка установка та впровадження дають перевагу цій програмі порівняно, наприклад, із конфігурацією “BAS Комплексне управління підприємством“. Система містить всю необхідну функціональність, яка дозволяє здійснити швидкий старт без знань бухгалтерського та податкового обліку.

Ця облікова система для малого бізнесу легко налаштовується під специфіку організації управління та обліку малого підприємства. У результаті, автоматизація малого підприємства стає вирішеним завданням уже протягом першого місяця.

У разі збільшення масштабів бізнесу, зміни підходів до управління чи організації робіт система дозволяє налаштуватися на новий лад без великих витрат часу та грошей. BAS Малий бізнес – це універсальне рішення для автоматизації малого бізнесу.

Прикладне рішення "BAS Малий бізнес" дозволяє

вести повний облік поточної діяльності малого підприємства
здійснювати контроль залишків запасів, взаєморозрахунків з постачальниками / покупцями і працівниками
аналізувати результати роботи, планувати завантаження виробництва і залишки товарів
використовувати програму як багатофункціональну CRM-систему

Одна програма замінює десятки таблиць, документів та звітів на вашому столі та на комп’ютері. Всі дані реєструються та зберігаються в єдиній інформаційній базі. Програма пам’ятає усі – кожного покупця, знижки, замовлення, зобов’язання, договори.

Інтеграція з програмами BAS і сервісами ІТС

В обліковій системі “BAS Малий бізнес” не ведеться повноцінний бухгалтерський облік, проте можна налаштувати двосторонній обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Роздрібна торгівля”. Обмін здійснюється на рівні документів та довідкової інформації.

Крім того, у програмі реалізовано можливість інтеграції з додатковими сервісами ІТС: FlyDoc, Пактум.Контрагент, Cashalot та ін.

Варіанти автоматизації малого бізнесу

Рішення “BAS Малий бізнес” реалізується у складі програмних продуктів: “BAS Малий бізнес. ПРОФ“, “BAS Малий бізнес Базова” та “BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів“. Базова версія має низку обмежень порівняно з версією ПРОФ. Читайте докладніше про кожен з варіантів на відповідних сторінках.

BAS Малий бізнес. ПРОФ

Business Automation Software for small company. PROF
10 800 грн.

BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів

Business Automation Software for small company. Kit for 5 users PROF
21 600 грн.

BAS Малий бізнес Базова

Business Automation Software for small company. Basic
4 200 грн.

Функціональні можливості рішення "BAS Малий бізнес"

 • база клієнтів
 • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар
 • розрахунки з контрагентами, персоналом
 • облік матеріалів, товарів, продукції
 • замовлення клієнтів, заказ-наряди
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг
 • планування та облік виробничих операцій
 • планування завантаження ресурсів підприємства
 • торгові операції, у тому числі роздрібні продажі
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати
 • облік витрат і розрахунок собівартості
 • майно, капітал
 • доходи, витрати, прибутки і збитки
 • регламентована звітність для ФОП
 • фінансове планування (бюджетування) та ін.
Завдяки тому, що немає розрізненості даних і вся інформація зберігається в єдиній інформаційній базі, облікова система для малого бізнесу “BAS Малий Бізнес” дозволяє оперативно забезпечити керівників компанії і менеджерів підрозділів актуальною і достовірною інформацією.

“BAS Малий бізнес” підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:

 • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства
 • реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа
 • реєстрація видів знижок і націнок
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення

У програмі підтримується:

 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
 • зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами в “BAS Малий бізнес” здійснюються операціями:

 • реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів
 • реєстрація договорів з покупцями
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації
 • реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 • реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)
 • реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)
 • об’єднання замовлень покупців в проекти
 • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг
 • забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво
 • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

 • “BAS Малий бізнес” може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках
 • Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку
 • Передбачено формування необхідної звітності
 • Підтримується формування і друк етикеток та цінників

Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента
 • зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • формування графіків постачань
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента
 • придбання підзвітною особою
 • прийом на реалізацію від комісіонера
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:

 • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
 • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
 • друк етикеток і цінників

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

“BAS Малий бізнес” підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:

 • можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців
 • за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих
 • у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців

Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

Для планування робіт співробітників служать дві функції:

 • відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними
 • завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів

Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:

 • облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт

Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).

Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

Управління грошовими коштами включає:

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках
 • оформлення первинних документів банку та каси
 • розрахунки з підзвітними особами
 • формування платіжного календаря
 • інтеграція з системою “клієнт-банк”

Управління малим бізнесом стане набагато ефективніше завдяки використанню інструментів автоматизації, які містить система “BAS Малий Бізнес”, для кадрового обліку персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, обліку робочого часу (табель) і розрахунку заробітної плати співробітників підприємства.

Кадровий облік включає наступні функції:

 • оформлення прийому на роботу
 • кадрове переміщення
 • звільнення персоналу

Можливості щодо розрахунку заробітної плати:

 • розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом “Нарахування зарплати”
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам
 • облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період

У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.

“BAS Малий бізнес” забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:

 • прийняття до обліку, зміна параметрів
 • розрахунок амортизації
 • продаж і списання

У програмі “BAS Малий бізнес” реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:

 • управлінський баланс
 • звіт про прибутки і збитки
 • звіт про рух грошових коштів

У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):

 • прогнозний баланс
 • бюджет прибутків і збитків
 • бюджет руху грошових коштів

Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений “Монітор керівника”, в якому зведені основні показники:

 • залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
 • дебіторська заборгованість – загальна, прострочена
 • кредиторська заборгованість – загальна, прострочена
 • прибутки і збитки
 • прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг
 • прострочені зобов’язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг

Додатково можна отримати наступну інформацію:

 • загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)
 • грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період
 • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
 • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу

Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.

В процесі налаштування здійснюється:

 • реєстрація інформації по організаціях підприємства
 • реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів
 • налаштування параметрів обліку
 • налаштування сервісних функцій
 • введення початкових даних за розділами обліку

“Помічник початку роботи” спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.

Інтеграція з сервісом FlyDoc

На додаток до всіх функцій цього комплексного рішення, також існує можливість об’єднати його з сервісом FlyDoc. Можна перейти з типового на спільне рішення “BAS Малий Бізнес + FlyDoc”, яке дозволить автоматизувати електронні операції обміну документами між контрагентами. Детальніше читайте на сторінці: “2 в 1: спільні рішення BAS з уже попередньо інтегрованим сервісом FlyDoc”.

перейти на сторінку

Мобільне управління малим торгівельним підприємством

Для підприємств торгівлі ми рекомендуємо провести інтеграцію облікової системи “BAS Малий бізнес” з мобільним додатком для торгових представників. Це надасть можливості віддаленого управління та здійснення торгових операцій. Програма призначена для роботи на мобільних пристроях під управлінням операційних систем iOS та Android. Важливі справи тепер завжди будуть під рукою, де б Ви не знаходилися!

+1 CRM інструмент для залучення клієнтів у малому бізнесі

CRM для малого бизнеса - Малий бізнес в Україні: облікова система для малого бізнесу

Система “BAS Малий Бізнес” вже містить інструменти для автоматизації управління взаємовідносинами з клієнтами, які докладно описані в нашому кейсі CRM для сервісного центру. Додатково до цього,  ми можемо запропонувати ще один CRM інструмент для залучення клієнтів у малому бізнесі – інтеграцію програми з чат ботами для бізнесу у відомих месенджерах.

В результаті Ви отримаєте додатковий маркетинговий канал для залучення клієнтів, що дозволить:

 • скоротити тимчасові витрати своїх менеджерів при відповіді на питання клієнтів, що часто повторюються;
 • скоротити витрати на СМС та рекламні розсилки;
 • отримувати оперативний зворотний зв’язок та постійну комунікацію з уже існуючими клієнтами через зручний для них канал зв’язку.

Демонстраційна база (демо-версія) онлайн

Для того, щоб наочно оцінити можливості програми “BAS Малий бізнес” і спробувати себе в ролі бухгалтера, менеджера або директора, пропонуємо Вам використовувати сервіс платформи, на якій розроблений даний програмний продукт. Виберіть відповідну роль, поле пароль потрібно залишити порожнім. Якщо залишаться питання – звертайтеся в нашу компанію! Організуємо віддалену демонстрацію з більш детальним поясненням можливостей.

перейти на сторінку

Інші програми для малого бізнесу

На основі системи «BAS Малий бізнес» ми створили програму для автосервісу, додавши функціонал, специфічний для автобізнесу. Програму не потрібно адаптувати і вона повністю підходить для автоматизації бізнес-процесів СТО. Також Ви можете ознайомитися з оглядом усіх програм для обліку на підприємствах малого бізнесу.

Впроваджуйте сучасні інформаційні технології
та автоматизуйте малий бізнес в Україні!

Для придбання програми

BAS Малий бізнес

А також для отримання інформації про перехід на умовах апгрейда

Відповімо на всі Ваші запитання!