Облік товарів в оптовій торгівлі

Автоматизація оптової торгівлі

Облік товарів в оптовій торгівлі

Облік товарів в оптовій торгівлі – це багатогранний і об’ємний процес  на будь-якому підприємстві.  Невід’ємні атрибути діяльності сучасного підприємства оптової торгівлі – це:

оперативність виконання замовлень покупців

оптимізація складських запасів

підтримання необхідного асортименту

оперативна оцінка фінансового стану

можливість аналізу в різних розрізах системи продажів

І можна з упевненістю стверджувати, що всі перераховані завдання з успіхом вирішуються сучасними системами автоматизації, які пропонують члени Спілки Автоматизаторів Бізнесу. Наприклад, в найбільш сучасній лінійці продуктів BAS – є інноваційне рішення “BAS Управління торгівлею”. Також в добре відомій лінійці «1С:Підприємство» є комплексне рішення, що включає як оперативний так і бухгалтерський облік – “Управління торговим підприємством для України.

Програми автоматизації дозволяють зробити облік товарів в оптовій торгівлі більш ефективним. Вони дають ряд переваг і нових можливостей як керівникам, так і фахівцям різних відділів підприємства. В результаті впровадження програм автоматизації на вашому підприємстві:

Керівник підприємства отримує можливість:

Оперативно оцінювати фінансовий стан підприємства

Оцінювати ефективність і результати роботи підрозділів і окремих співробітників

Планувати показники розвитку компанії і відстежувати їх виконання

Керівники і фахівці служб і відділів отримають можливість:

Підвищити швидкість і ефективність своєї роботи

Позбутися від рутинних операцій: звірок, підготовки комплектів документів, відстеження оплат тощо

Збільшити точність і швидкість реакції на звернення клієнтів

За допомогою цих систем з успіхом автоматизуються: облік товарних операцій в оптовій торгівлі, облік реалізації товарів в оптовій торгівлі, бухгалтерський облік. Розглянемо більш докладно ці процеси.

Організація процесу закупівель

 • Аналіз попиту на товари і прогноз попиту
  Як джерела для аналізу попиту можуть бути використані:
  • Замовлення покупців
  • Обсяг продажів за обраний період
  • Обсяг закупівель за обраний період
  • Внутрішні замовлення від власних магазинів або торгових точок
 • Формування замовлень постачальникам
  • Аналіз і вибір оптимальних постачальників (ціна/умови доставки)
  • Формування замовлень постачальнику на підставі даних аналізу попиту
  • Для автоматичного формування замовлень постачальнику в пакетному режимі використовується інформація про основного постачальника, задана для товара
 • Оформлення надходження товарів
  • Реєстрація планових поставок з можливістю резервування товарів, які доставляються (розподіли по замовленнях покупців)
  • Можливість розподілу додаткових витрат, пов’язаних з поставками і переміщеннями товарів, на собівартість товарних залишків
  • Можливість детального аналізу структури собівартості товару на всіх етапах його існування
 • Розрахунок цін на підставі аналізу цін постачальників
 • Контроль правильності призначення цін
Програми для оптової торгівлі - процес закупівель
Програми для оптової торгівлі - процес продажів

Організація процесу продажу товарів

 • Управління відносинами з клієнтами
  • Зберігання детальної контактної інформації про клієнтів – адреси, телефони, контактні особи, категорії тощо. Свободне створення та редагування додаткових властивостей контрагентів
  • Реєстрація всіх подій у відносинах з клієнтами – зустрічі, листи, дзвінки, звернення
  • Календар запланованих подій користувача. Аналіз статистики подій
  • Телемаркетинг. Автоматизація масової розсилки листів і дзвінків, анкетування. Вбудований поштовий клієнт
  • ABC, XYZ – класифікація відносин з контрагентами. Аналіз обсягів покупок і регулярності звернень
 • Реєстрація та обробка замовлень клієнтів
 • Оформлення відвантаження товарів оптовим клієнтам з використанням різних схем відвантаження
  • Швидке відвантаження товарів з друком пакету документів
  • Ордерна схема. Менеджер оформляє документ відвантаження, склад проводить ордер.
 • Облік додаткових витрат при відвантаженні товарів
 • Оформлення повернення товарів

Управління ціновою політикою

 • Ручні знижки
 • Автоматичні знижки – проведення маркетингових акцій
  • Вказівка періоду дії знижки і час дії знижки (дні тижня, нічні години і т.д.)
  • Гнучкий підбір умов надання знижки: за сумою продажу, за кількістю конкретного товару
  • Призначення індивідуальних знижок – по товарах, по покупцях
 • Ведення дисконтних карт. Знижки за дисконтними картками
 • Функції побудови і автоматичної розсилки прайс-листів
 • Можливість управління доступом користувачів до цін певних типів.

Управління складом

 • Організація взаємодії між складом і центральними підрозділами підприємства (відділом продажів і відділом закупівель). Ордерна схема. Можливість ініціювання та незалежного проведення складських операцій складом, зв’язок з торговими документами (накладними)
 • Функції контролю стану виконання складських операцій в центральній системі
 • Можливість використання терміналів збору даних (ТЗД) для збільшення ефективності виконання складських операцій. Функції сканування номенклатури по штрих-коду і сканування серійних номерів в процесі виконання складських накладних.

Фінансовий облік і планування

 • Облік взаєморозрахунків і грошових коштів
  • Облік лімітів і відстрочок платежу
  • Балансування планованих надходжень і виплат платіжного обороту
  • Облік фактичних надходжень і виплат за допомогою платіжних документів
  • Аналіз планових і фактичних рухів грошових коштів
 • Планування надходжень і платежів на підставі даних по зроблених і планованих угодах і термінах їх оплати
 • Передача інформації у бухгалтерські програми для складання бухгалтерської та податкової звітності.

Інтеграція

Внаслідок того, що 1С:Підприємство – відкрита система і в її платформу закладені гнучкі інструменти інтеграції, у будь-якій конфігурації 1С:Підприємство порівняно не складно реалізується інтеграція з інтернет-магазинами, звичайними магазинами (якщо вони працюють з іншою обліковою системою або з окремою конфігурацією), бухгалтерією, клиент-банком і тому подібним програмним забезпеченням інших розробників.

Також є безліч варіантів підключення торгового устаткування до облікової системи: термінали збору даних, сканери штрихкодов, різне касове устаткування і т.п.

Управління компанією

Перший рівень – рівень оперативного аналізу, включає в себе комплект звітів, що дозволяють аналізувати результати діяльності підприємства по окремо взятих напрямах обліку товарів в оптовій торгівлі – товарні запаси, продажі, грошові кошти, доходи/витрати, взаєморозрахунки і так далі. У кожному з таких напрямів передбачений необхідний комплект звітів, показників, що дозволяють проводити наскрізний аналіз, аж до рівня документів-операцій. Перелік основних оперативних звітів:

 • Звіти про залишки і рухи грошових коштів в розрізі організацій, центрів відповідальності і статей руху грошових коштів;
 • Звіти про доходи/витрати підприємства в розрізі організацій, центрів відповідальності, проектів (напрямів) і статей доходів/витрат;
 • Звіти про стан взаєморозрахунків з контрагентами. Аналіз стану, структури і середньодобових показників повної і простроченої заборгованостей контрагентів в розрізі організацій, контрагентів, договорів і валют взаєморозрахунків;
 • Звіти про залишки і рухи товарних запасів і резервів в розрізі організацій, місць зберігання, партій постачання, номенклатури і так далі. Звіти про структуру товарних запасів (по постачальниках, партіях постачання, термінах залежалості, структурі собівартості). Оцінка товарних запасів в роздрібних та інших цінах;
 • Оперативні звіти про об’єми продажів за період в розрізі організацій, центрів відповідальності, покупців, номенклатури і так далі;
 • Аналіз середньодобових товарних залишків та продажів. Оцінка коефіцієнтів оборотності і забезпеченості продажів запасами.

Другий рівень – рівень комплексного фінансового аналізу, дозволяє поєднувати показники з різних напрямів обліку товарів в оптовій торгівлі у рамках одного звіту. Сюди відноситься звітність:

 • Баланс (активи і пасиви підприємства);
 • Фінансовий результат (доходи/витрати підприємства);
 • Показники прибутковості (рентабельність продажів по чистому прибутку, рентабельність середніх активів по прибутку, рентабельність власного капіталу по прибутку і так далі);
 • Показники ділової активності (оборотність активів, забезпеченість товарообігу товарними запасами, оборотність дебіторської заборгованості, тривалість операційного циклу і так далі);
 • Показники оцінки ліквідності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, власні обігові кошти та ін.);
 • Показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансовой зависимости (“финансовый рычаг”), коэффициент автономности, коэффициент маневренности, доля долгосрочных обязательств в заемном капитале и пр.).

Пропоновані програмні продукти і галузеві рішення

Крім стандартних (типових) конфігурацій, на ринку існує безліч розробок, які враховують галузеву специфіку підприємств оптовій торгівлі чи розширюють функціонал пропонованих рішень “1С:Підприємство” (наприклад: «1С:Підприємство 8. Управління торгівлею алкогольною продукцією» та інші).

Можливо, у вас виникли питання:

Підійде Вашому підприємству та чи інша конфігурація "1С:Підприємство" або "BAS"?

Яку з відомих Вам конфігурацій краще вибрати?

Ми допоможемо знайти відповіді на Ваші запитання або підібрати рішення, яке найбільш повно враховує Вашу специфіку роботи!