info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Оптова торгівля – автоматизація бізнес процесів

Облік товарів в оптовій торгівлі

Автоматизація оптової торгівлі

Оптові продажі та інші бізнес процеси

На відміну від роздрібної торгівлі, де здійснюється продаж невеликих кількостей товарів кінцевим споживачам, оптова торгівля – це продаж товарів або послуг великими партіями від виробника або посередника до роздрібних продавців, інших оптовиків або підприємств, тобто для подальшого перепродажу або використання в бізнесі.

Програми для автоматизації оптової торгівлі

В умовах сучасного ринку природа оптової торгівлі постійно змінюється з огляду на прагнення компаній до більш ефективних і стійких методів роботи. Важливими трендами є цифровізація (онлайн-торгівля), а також автоматизація та використання даних. Впровадження автоматизованих систем управління запасами та аналітики даних дає змогу оптовим компаніям точніше прогнозувати попит, оптимізувати запаси та підвищувати ефективність бізнес-процесів.

Програми для автоматизації оптової торгівлі дозволяють забезпечити невід’ємні атрибути діяльності сучасного підприємства:

 • оперативність виконання замовлень покупців,
 • оптимізація складських запасів,
 • підтримка необхідного асортименту,
 • оперативна оцінка фінансового стану та можливість аналізу у різних розрізах системи продажу. 

І можна з упевненістю стверджувати, що всі перераховані завдання з успіхом вирішуються сучасними системами автоматизації, які ми Вам пропонуємо. Приведемо декілька прикладів.

Готові програмні рішення для автоматизації оптової торгівлі

Наприклад, рішення “BAS Управління торгівлею” дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного та управлінського обліку, аналізу та планування торгових операцій.

Система “BAS Бухгалтерія КОРП” дозволяє здійснити автоматизацію бухгалтерського обліку торгових підприємств, яким необхідні розширений кадровий облік та потужний розрахунок заробітної плати.

А рішення “BAS Комплексне управління підприємством” більше підійде для комплексної автоматизації підприємства оптової торгівлі, дозволяючи створити єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого та середнього бізнесу.

Додатково, інтегруючи облікову систему з мобільним додатком для торгових представників, ви отримуєте ще потужніший інструмент для мобільної торгівлі.

Переваги програм для оптової торгівлі

У результаті впровадження програми для оптової торгівлі дають низку переваг та нових можливостей як керівникам, так і спеціалістам різних відділів підприємства.

Керівник підприємства отримує можливість
Оперативно оцінювати фінансовий стан підприємства
Оцінювати ефективність і результати роботи підрозділів і окремих співробітників
Планувати показники розвитку компанії і відстежувати їх виконання
Керівники і фахівці служб і відділів отримають можливість:
Підвищити швидкість і ефективність своєї роботи
Позбутися від рутинних операцій: звірок, підготовки комплектів документів, відстеження оплат тощо
Збільшити точність і швидкість реакції на звернення клієнтів

Бізнес процеси оптової торгівлі

Кожна з конфігурацій, пропонованих для автоматизації, має особливості та нюанси використання. Перерахуємо основні бізнес-процеси оптової торгівлі, які з успіхом автоматизуються за допомогою цих систем.

Організація процесу закупівель

 • Аналіз попиту на товари і прогноз попиту
  Як джерела для аналізу попиту можуть бути використані:
  • Замовлення покупців
  • Обсяг продажів за обраний період
  • Обсяг закупівель за обраний період
  • Внутрішні замовлення від власних магазинів або торгових точок
 • Формування замовлень постачальникам
  • Аналіз і вибір оптимальних постачальників (ціна/умови доставки)
  • Формування замовлень постачальнику на підставі даних аналізу попиту
  • Для автоматичного формування замовлень постачальнику в пакетному режимі використовується інформація про основного постачальника, задана для товара
 • Оформлення надходження товарів
  • Реєстрація планових поставок з можливістю резервування товарів, які доставляються (розподіли по замовленнях покупців)
  • Можливість розподілу додаткових витрат, пов’язаних з поставками і переміщеннями товарів, на собівартість товарних залишків
  • Можливість детального аналізу структури собівартості товару на всіх етапах його існування
 • Розрахунок цін на підставі аналізу цін постачальників
 • Контроль правильності призначення цін
Програми для оптової торгівлі, Оптова торгівля в україні, оптові продажі - бізнес процес закупівель
Програми для оптової торгівлі, Оптова торгівля в україні, оптові продажі - бізнес процес продажів

Організація процесу продажу товарів

 • Управління відносинами з клієнтами
  • Зберігання детальної контактної інформації про клієнтів – адреси, телефони, контактні особи, категорії тощо. Свободне створення та редагування додаткових властивостей контрагентів
  • Реєстрація всіх подій у відносинах з клієнтами – зустрічі, листи, дзвінки, звернення
  • Календар запланованих подій користувача. Аналіз статистики подій
  • Телемаркетинг. Автоматизація масової розсилки листів і дзвінків, анкетування. Вбудований поштовий клієнт
  • ABC, XYZ – класифікація відносин з контрагентами. Аналіз обсягів покупок і регулярності звернень
 • Реєстрація та обробка замовлень клієнтів
 • Оформлення відвантаження товарів оптовим клієнтам з використанням різних схем відвантаження
  • Швидке відвантаження товарів з друком пакету документів
  • Ордерна схема. Менеджер оформляє документ відвантаження, склад проводить ордер.
 • Облік додаткових витрат при відвантаженні товарів
 • Оформлення повернення товарів

Управління ціновою політикою

 • Ручні знижки
 • Автоматичні знижки – проведення маркетингових акцій
  • Вказівка періоду дії знижки і час дії знижки (дні тижня, нічні години і т.д.)
  • Гнучкий підбір умов надання знижки: за сумою продажу, за кількістю конкретного товару
  • Призначення індивідуальних знижок – по товарах, по покупцях
 • Ведення дисконтних карт. Знижки за дисконтними картками
 • Функції побудови і автоматичної розсилки прайс-листів
 • Можливість управління доступом користувачів до цін певних типів.
 • Організація взаємодії між складом і центральними підрозділами підприємства (відділом продажів і відділом закупівель). Ордерна схема. Можливість ініціювання та незалежного проведення складських операцій складом, зв’язок з торговими документами (накладними)
 • Функції контролю стану виконання складських операцій в центральній системі
 • Можливість використання терміналів збору даних (ТЗД) для збільшення ефективності виконання складських операцій. Функції сканування номенклатури по штрих-коду і сканування серійних номерів в процесі виконання складських накладних.

Фінансовий облік і планування

 • Облік взаєморозрахунків і грошових коштів
  • Облік лімітів і відстрочок платежу
  • Балансування планованих надходжень і виплат платіжного обороту
  • Облік фактичних надходжень і виплат за допомогою платіжних документів
  • Аналіз планових і фактичних рухів грошових коштів
 • Планування надходжень і платежів на підставі даних по зроблених і планованих угодах і термінах їх оплати
 • Передача інформації у бухгалтерські програми для складання бухгалтерської та податкової звітності.

Інтеграція

У будь-якій конфігурації BAS та інших систем автоматизації, які ми пропонуємо для автоматизації оптової торгівлі, відносно не складно реалізується інтеграція з інтернет-магазинами, звичайними магазинами (якщо вони працюють з іншою обліковою системою або з окремою конфігурацією), бухгалтерією, клиент-банком і тому подібним програмним забезпеченням інших розробників.

Також є безліч варіантів підключення торгового устаткування до облікової системи: термінали збору даних, сканери штрихкодов, різне касове устаткування і т.п.

Управління компанією

Перший рівень – рівень оперативного аналізу, включає в себе комплект звітів, що дозволяють аналізувати результати діяльності підприємства по окремо взятих напрямах обліку товарів в оптовій торгівлі – товарні запаси, продажі, грошові кошти, доходи/витрати, взаєморозрахунки і так далі. У кожному з таких напрямів передбачений необхідний комплект звітів, показників, що дозволяють проводити наскрізний аналіз, аж до рівня документів-операцій. Перелік основних оперативних звітів:

 • Звіти про залишки і рухи грошових коштів в розрізі організацій, центрів відповідальності і статей руху грошових коштів;
 • Звіти про доходи/витрати підприємства в розрізі організацій, центрів відповідальності, проектів (напрямів) і статей доходів/витрат;
 • Звіти про стан взаєморозрахунків з контрагентами. Аналіз стану, структури і середньодобових показників повної і простроченої заборгованостей контрагентів в розрізі організацій, контрагентів, договорів і валют взаєморозрахунків;
 • Звіти про залишки і рухи товарних запасів і резервів в розрізі організацій, місць зберігання, партій постачання, номенклатури і так далі. Звіти про структуру товарних запасів (по постачальниках, партіях постачання, термінах залежалості, структурі собівартості). Оцінка товарних запасів в роздрібних та інших цінах;
 • Оперативні звіти про об’єми продажів за період в розрізі організацій, центрів відповідальності, покупців, номенклатури і так далі;
 • Аналіз середньодобових товарних залишків та продажів. Оцінка коефіцієнтів оборотності і забезпеченості продажів запасами.

Другий рівень – рівень комплексного фінансового аналізу, дозволяє поєднувати показники з різних напрямів обліку товарів в оптовій торгівлі у рамках одного звіту. Сюди відноситься звітність:

 • Баланс (активи і пасиви підприємства);
 • Фінансовий результат (доходи/витрати підприємства);
 • Показники прибутковості (рентабельність продажів по чистому прибутку, рентабельність середніх активів по прибутку, рентабельність власного капіталу по прибутку і так далі);
 • Показники ділової активності (оборотність активів, забезпеченість товарообігу товарними запасами, оборотність дебіторської заборгованості, тривалість операційного циклу і так далі);
 • Показники оцінки ліквідності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, власні обігові кошти та ін.);
 • Показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансовой зависимости (“финансовый рычаг”), коэффициент автономности, коэффициент маневренности, доля долгосрочных обязательств в заемном капитале и пр.).
Залишились питання?
Підійде Вашому підприємству та чи інша конфігурація?

Яку з відомих Вам конфігурацій краще вибрати?

Ми допоможемо знайти відповіді на Ваші запитання або підібрати рішення, яке найбільш повно враховує Вашу специфіку роботи!