info@expresssoft.com.ua
ЭкспрессСофт в Facebook

Оптова торгівля – автоматизація бізнес процесів

Облік товарів в оптовій торгівлі

Автоматизація оптової торгівлі

Оптові продажі та інші бізнес процеси

Нині автоматизація стає дуже важливим фактором успіху будь-якої торгової компанії. Програми для автоматизації оптової торгівлі дозволяють забезпечити невід’ємні атрибути діяльності сучасного підприємства: оперативність виконання замовлень покупців, оптимізація складських запасів, підтримка необхідного асортименту, оперативна оцінка фінансового стану та можливість аналізу у різних розрізах системи продажу.

І можна з упевненістю стверджувати, що всі перераховані завдання з успіхом вирішуються сучасними системами автоматизації, які пропонують члени Спілки Автоматизаторів Бізнесу. Наприклад, в найбільш сучасній лінійці продуктів BAS – є інноваційне рішення “BAS Управління торгівлею”. З інших систем автоматизації відоме комплексне рішення, яке включає як оперативний так і бухгалтерський облік – “Управління торговим підприємством.

Переваги програм для оптової торгівлі

У результаті впровадження програми для оптової торгівлі дають низку переваг та нових можливостей як керівникам, так і спеціалістам різних відділів підприємства.

Керівник підприємства отримує можливість
Оперативно оцінювати фінансовий стан підприємства
Оцінювати ефективність і результати роботи підрозділів і окремих співробітників
Планувати показники розвитку компанії і відстежувати їх виконання
Керівники і фахівці служб і відділів отримають можливість:
Підвищити швидкість і ефективність своєї роботи
Позбутися від рутинних операцій: звірок, підготовки комплектів документів, відстеження оплат тощо
Збільшити точність і швидкість реакції на звернення клієнтів

Бізнес процеси оптової торгівлі

Кожна з конфігурацій, пропонованих для автоматизації, має особливості та нюанси використання. Перерахуємо основні бізнес-процеси оптової торгівлі, які з успіхом автоматизуються за допомогою цих систем.

Організація процесу закупівель

 • Аналіз попиту на товари і прогноз попиту
  Як джерела для аналізу попиту можуть бути використані:
  • Замовлення покупців
  • Обсяг продажів за обраний період
  • Обсяг закупівель за обраний період
  • Внутрішні замовлення від власних магазинів або торгових точок
 • Формування замовлень постачальникам
  • Аналіз і вибір оптимальних постачальників (ціна/умови доставки)
  • Формування замовлень постачальнику на підставі даних аналізу попиту
  • Для автоматичного формування замовлень постачальнику в пакетному режимі використовується інформація про основного постачальника, задана для товара
 • Оформлення надходження товарів
  • Реєстрація планових поставок з можливістю резервування товарів, які доставляються (розподіли по замовленнях покупців)
  • Можливість розподілу додаткових витрат, пов’язаних з поставками і переміщеннями товарів, на собівартість товарних залишків
  • Можливість детального аналізу структури собівартості товару на всіх етапах його існування
 • Розрахунок цін на підставі аналізу цін постачальників
 • Контроль правильності призначення цін
Програми для оптової торгівлі, Оптова торгівля в україні, оптові продажі - бізнес процес закупівель
Програми для оптової торгівлі, Оптова торгівля в україні, оптові продажі - бізнес процес продажів

Організація процесу продажу товарів

 • Управління відносинами з клієнтами
  • Зберігання детальної контактної інформації про клієнтів – адреси, телефони, контактні особи, категорії тощо. Свободне створення та редагування додаткових властивостей контрагентів
  • Реєстрація всіх подій у відносинах з клієнтами – зустрічі, листи, дзвінки, звернення
  • Календар запланованих подій користувача. Аналіз статистики подій
  • Телемаркетинг. Автоматизація масової розсилки листів і дзвінків, анкетування. Вбудований поштовий клієнт
  • ABC, XYZ – класифікація відносин з контрагентами. Аналіз обсягів покупок і регулярності звернень
 • Реєстрація та обробка замовлень клієнтів
 • Оформлення відвантаження товарів оптовим клієнтам з використанням різних схем відвантаження
  • Швидке відвантаження товарів з друком пакету документів
  • Ордерна схема. Менеджер оформляє документ відвантаження, склад проводить ордер.
 • Облік додаткових витрат при відвантаженні товарів
 • Оформлення повернення товарів

Управління ціновою політикою

 • Ручні знижки
 • Автоматичні знижки – проведення маркетингових акцій
  • Вказівка періоду дії знижки і час дії знижки (дні тижня, нічні години і т.д.)
  • Гнучкий підбір умов надання знижки: за сумою продажу, за кількістю конкретного товару
  • Призначення індивідуальних знижок – по товарах, по покупцях
 • Ведення дисконтних карт. Знижки за дисконтними картками
 • Функції побудови і автоматичної розсилки прайс-листів
 • Можливість управління доступом користувачів до цін певних типів.

Управління складом

 • Організація взаємодії між складом і центральними підрозділами підприємства (відділом продажів і відділом закупівель). Ордерна схема. Можливість ініціювання та незалежного проведення складських операцій складом, зв’язок з торговими документами (накладними)
 • Функції контролю стану виконання складських операцій в центральній системі
 • Можливість використання терміналів збору даних (ТЗД) для збільшення ефективності виконання складських операцій. Функції сканування номенклатури по штрих-коду і сканування серійних номерів в процесі виконання складських накладних.

Фінансовий облік і планування

 • Облік взаєморозрахунків і грошових коштів
  • Облік лімітів і відстрочок платежу
  • Балансування планованих надходжень і виплат платіжного обороту
  • Облік фактичних надходжень і виплат за допомогою платіжних документів
  • Аналіз планових і фактичних рухів грошових коштів
 • Планування надходжень і платежів на підставі даних по зроблених і планованих угодах і термінах їх оплати
 • Передача інформації у бухгалтерські програми для складання бухгалтерської та податкової звітності.

Інтеграція

У будь-якій конфігурації BAS та інших систем автоматизації, які ми пропонуємо для автоматизації оптової торгівлі, відносно не складно реалізується інтеграція з інтернет-магазинами, звичайними магазинами (якщо вони працюють з іншою обліковою системою або з окремою конфігурацією), бухгалтерією, клиент-банком і тому подібним програмним забезпеченням інших розробників.

Також є безліч варіантів підключення торгового устаткування до облікової системи: термінали збору даних, сканери штрихкодов, різне касове устаткування і т.п.

Управління компанією

Перший рівень – рівень оперативного аналізу, включає в себе комплект звітів, що дозволяють аналізувати результати діяльності підприємства по окремо взятих напрямах обліку товарів в оптовій торгівлі – товарні запаси, продажі, грошові кошти, доходи/витрати, взаєморозрахунки і так далі. У кожному з таких напрямів передбачений необхідний комплект звітів, показників, що дозволяють проводити наскрізний аналіз, аж до рівня документів-операцій. Перелік основних оперативних звітів:

 • Звіти про залишки і рухи грошових коштів в розрізі організацій, центрів відповідальності і статей руху грошових коштів;
 • Звіти про доходи/витрати підприємства в розрізі організацій, центрів відповідальності, проектів (напрямів) і статей доходів/витрат;
 • Звіти про стан взаєморозрахунків з контрагентами. Аналіз стану, структури і середньодобових показників повної і простроченої заборгованостей контрагентів в розрізі організацій, контрагентів, договорів і валют взаєморозрахунків;
 • Звіти про залишки і рухи товарних запасів і резервів в розрізі організацій, місць зберігання, партій постачання, номенклатури і так далі. Звіти про структуру товарних запасів (по постачальниках, партіях постачання, термінах залежалості, структурі собівартості). Оцінка товарних запасів в роздрібних та інших цінах;
 • Оперативні звіти про об’єми продажів за період в розрізі організацій, центрів відповідальності, покупців, номенклатури і так далі;
 • Аналіз середньодобових товарних залишків та продажів. Оцінка коефіцієнтів оборотності і забезпеченості продажів запасами.

Другий рівень – рівень комплексного фінансового аналізу, дозволяє поєднувати показники з різних напрямів обліку товарів в оптовій торгівлі у рамках одного звіту. Сюди відноситься звітність:

 • Баланс (активи і пасиви підприємства);
 • Фінансовий результат (доходи/витрати підприємства);
 • Показники прибутковості (рентабельність продажів по чистому прибутку, рентабельність середніх активів по прибутку, рентабельність власного капіталу по прибутку і так далі);
 • Показники ділової активності (оборотність активів, забезпеченість товарообігу товарними запасами, оборотність дебіторської заборгованості, тривалість операційного циклу і так далі);
 • Показники оцінки ліквідності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, власні обігові кошти та ін.);
 • Показатели финансовой устойчивости (коэффициент финансовой зависимости (“финансовый рычаг”), коэффициент автономности, коэффициент маневренности, доля долгосрочных обязательств в заемном капитале и пр.).
Залишились питання?
Підійде Вашому підприємству та чи інша конфігурація?

Яку з відомих Вам конфігурацій краще вибрати?

Ми допоможемо знайти відповіді на Ваші запитання або підібрати рішення, яке найбільш повно враховує Вашу специфіку роботи!

Замовити дзвінок
Наші контакти:
044 502-02-74 info@expresssoft.com.ua

Замовити дзвінок!

Подпишитесь на Новости нашего сайта

Ваш Email-адрес:
Я даю согласие на обработку персональных данных