info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Організація проекту впровадження

Внедрение ерп системы

Проект впровадження ERP системи

Впровадження інформаційних систем – одна з головних послуг автоматизації бізнесу, які пропонує наша компанія. Розглянемо найдокладніше впровадження ERP системи, щоб врахувати всі стадії та етапи проектування і реалізації цього проекту, а також найбільш широкий спектр можливих робіт з його організації.

Впровадження ERP системи на підприємстві – комплексний і багатогранний процес, який зачіпає практично всі сфери його діяльності. Щоб проект був успішним і з мінімальними потрясіннями привів до потрібного результату, і при цьому завершився б в установлений термін, потрібен досить високий рівень його організації.

Важливо заздалегідь опрацювати і обговорити цілі проекту:

Ролі та обов'язки в проектній групі:

Куратор проекта, обязанности

Куратор проекту

Проектная группа, обязанности

Проектна група

До її складу повинні входити адміністративно уповноважені представники підрозділів, охоплених проектом

Менеджер от заказчика, обязанности

Менеджер проекту від Замовника

Важливо відмітити, що Менеджер проекту від Замовника значною мірою впливає на успіх виконання проекту і задоволеність Замовника в цілому за його підсумками
Менеджер от исполнителя, обязанности
Менеджер проекту від Виконавця

Проект впровадження erp системи можна розділити на наступні стадії:

Етапи впровадження erp системи
Розглянемо більш докладно етапи впровадження erp системи, а саме – цілі і завдання, з якими доведеться зіткнутися в процесі організації і виконання проекту.

Етапи впровадження ERP системи

Етапи впровадження erp системи

Етапи впровадження ERP системи

Мета даної стадії – забезпечити планування і підготовку проекту впровадження. Проект впровадження erp системи на початку його підготовки передбачає вирішення наступних ключових завдань:

 • Визначення цілей і завдань проекту,
 • Максимально точна оцінка обсягу впровадження (визначення рамок проекту: функціональних, організаційних, технічних, бюджету проекту),
 • Вибір базової конфігурації, на підставі якої буде будуватися впровадження, визначення стратегії впровадження,
 • Визначення загального графіка робіт за проектом і послідовності впровадження системи,
 • Визначення організаційної структури проекту,
 • Розподіл ресурсів.
Точні відповіді на ці питання на самому початку проекту забезпечують ефективне виконання проектних робіт і є запорукою успішного впровадження.
Впровадження ЕРП системи

Етапи впровадження ERP системи

Мета даної фази – створення Концептуального проекту, який представляє собою технічні та бізнес-вимоги Замовника до системи. На етапі концептуального проектування визначається стратегія створення інформаційної системи. Розробка концептуального проекту дозволяє не тільки мати програму дій при поетапному впровадженні, але і отримати додаткові економічні вигоди за рахунок удосконалення в результаті впровадження існуючої системи управління підприємством.

Щоб впровадження ERP системи на підприємстві було ефективним, саме в рамках концептуального проектування вирішуються такі завдання:

 • Визначення та аналіз бізнес-процесів, вироблення рекомендацій щодо їх вдосконалення
 • Деталізація та затвердження остаточного обсягу проекту,
 • Формалізація і документування вимог до майбутньої системи,
 • Визначення архітектури системи,
 • Аналіз і формування стратегії навчання,
 • Уточнення підсумкового плану впровадження.
Після цього планується пакет робіт зі створення прототипу рішення (у вигляді тестової бази). При цьому зусилля зосереджуються на процесах, які можуть бути налаштовані без додаткового програмування або розширень обраної системи. Реалізація вимог, які потребують додаткового програмування, відбувається в фазі реалізації.
Проект впровадження erp системи

Етапи впровадження ERP системи

На етапі реалізації здійснюються роботи з налаштування, доопрацювання та тестування системи.

Щоб впровадження erp системи на підприємстві не привело до збою в роботі, а також показало всю потужність свого функціоналу, звичайно ж, необхідні тести. Тестування системи на відповідність вимогам проводиться в окремій спеціально підготовленої тестовій базі. Тестування включає в себе перевірку функції кожної з підсистем, і також перевірку працездатності наскрізних бізнес-процесів. При необхідності проводиться тестування навантаження. Результати тестування фіксуються в протоколі, і на їх основі виявляються невідповідності системи вимогам і проводиться усунення зауважень.

Впровадження ЕРП системи

Етапи впровадження ERP системи

В рамках даного етапу система проходить підготовку до експлуатації. Окремим завданням є проектування і побудова ІТ-інфраструктури, необхідної для забезпечення нормального функціонування системи. Також на даному етапі робиться введення початкових залишків і перенесення даних з існуючих облікових систем.

Крім того, на цьому етапі, проводиться навчання користувачів роботі з системою. Зокрема, розробляються інструкції користувачів, планується склад груп і терміни навчання, а по закінченню навчання проводиться атестація.

Проект впровадження erp системи

Етапи впровадження ERP системи

Запуск системи в експлуатацію – останній етап впровадження. У його рамках, протягом обумовленого терміну, фахівці Виконавця здійснюють оперативну підтримку користувачів, а також усувають виявлені помилки і невідповідності в системі. При необхідності, за погодженням керівництва проекту, система зможе бути доповнена функціями, не передбаченими узгодженим раніше обсягом проекту.

У рамках реалізації проекту, може бути додатково сплановано і проведено навчання персоналу Замовника за індивідуальними програмами. Це дозволяє скоротити час адаптації співробітників компанії до специфіки впровадженого рішення і зміненим бізнес-процесам.

Для отримання попередньої оцінки вартості проекту впровадження ERP можна заповнити заявку!