info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Бюджетування на підприємстві

Система бюджетування на підприємстві
Бюджетування на підприємстві

Бюджетне управління підприємством

Система бюджетування для автоматизації

Що таке бюджетування на підприємстві

Бюджетне управління або бюджетування на підприємстві – це управління компанією за центрами фінансової відповідальності з використанням бюджетної моделі. В процесі роботи часто фактичні фінансово-економічні показники компанії відхиляються від запланованих.

У зв’язку з цим необхідна можливість постійного моніторингу і контролю відхилень планових даних від фактичних. Автоматизація бюджетування на підприємстві за допомогою сучасних інформаційних систем BAS суттєво допомагає керівництву компанії швидко отримувати актуальну інформацію та досягати поставлених цілей найбільш ефективно.

Система бюджетування - яку вибрати?

Зовсім рідко доводиться стикатися з ситуацією, коли в компанії встановлені і функціонують кілька різних облікових систем. Так могло скластися історично, або в них може вестися облік по різним бізнес напрямкам. Можливо також, що в компанії є підрозділи зі своєю специфікою і для них спеціально була розроблена і впроваджена своя облікова система.

Причини такої ситуації можуть бути різними, але результат один – в кожній системі ведеться свій облік і питання, пов’язані з отриманням коректної консолідованої інформації по всій структурі компанії, викликають певні складності і пов’язані зі значними трудовитратами.

Складно в такому випадку говорити і про побудову системи стратегічного планування та бюджетування, так як процедури планування марні без можливості отримання достовірних фактичних даних і можливості їх автоматичного порівняння з запланованими показниками.  Логічно було б починати процес впровадження системи бюджетного управління з об’єднання облікових систем – впровадження єдиної обліково-інформаційної системи.

Можливості сучасних систем автоматизації лінійки BAS дозволяють оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей і зробити управління бюджетним процесом максимально ефективним. Наведемо приклади програмних продуктів, у складі яких містяться підсистеми для автоматизації процесу бюджетування.

Програми автоматизації бюджетування на підприємстві

Бюджетування на виробничому підприємстві

Комплексне рішення erp-класу “BAS ERP” охоплює всі основні контури управління та обліку. Воно дозволяє організувати єдину обліково-інформаційну систему, щоб забезпечити ефективне управління виробничим підприємством, його різними аспектами діяльності. Одна з підсистем дозволяє автоматизувати управління бюджетним процесом. Серед функціональних можливостей:

 • Інтуїтивно зрозуміла настройка структури бюджетів за рахунок використання “табличній моделі бюджетування”
 • Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей із збереженням історії змін значень бюджетних статей
 • Розрахунок планових показників за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних
 • Опція версіонірованія для примірників бюджетів дозволяє виробляти: порівняння версій, згортку, видалення, а також відкат до версії
 • Інші функції

Більш докладно про всі функції підсистеми, що автоматизує бюджетного управління  на виробничому підприємстві, в складі конфігурації “BAS ERP” можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Бюджетування на підприємствах різних видів діяльності

Конфігурація “BAS Комплексне управління підприємством”- система управління підприємством, яка дозволяє забезпечити потреби в автоматизації підприємств різних галузей і видів діяльності. Програма містить в своєму складі підсистему, функції якої дозволяють автоматизувати процес бюджетування на будь-якому підприємстві.

Більш докладно про всі функції підсистеми для автоматизації бюджетування
на підприємствах різних видів діяльності в складі “BAS Комплексне управління підприємством”
можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Бюджетування холдингу

Система класу CPM “BAS Управління холдингом”- призначене для автоматизації широкого спектру завдань, пов’язаних з обліком, плануванням і контролем ефективності холдингів різного масштабу. Підсистема бюджетування цієї конфігурації дозволяє:

 • самостійно визначати бізнес-користувачеві перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі і комплекти звітності різного призначення
 • прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, а також функції “ковзного планування” і “планування від досягнутого”, швидко формувати необхідні бюджети
 • регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між його учасниками, використовувати для узгодження бюджетів маршрути будь-якої складності
 • автоматично повідомляти про хід процесу узгодження причетних до нього співробітників
 • реалізувати мультіперіодную форму “Примірник звіту”, яка дозволяє вводити, коментувати, узгоджувати дані на весь горизонт планування, зручно використовувати аналітику “Період”
 • і багато інших функцій

Більш докладно про всі функції підсистеми, яка автоматизує бюджетування холдингу, в складі програми “BAS Управління холдингом” можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Автоматизація бюджетування – це систематичний контроль та оптимальний розподіл коштів для досягнення стратегічних цілей!

Якщо Вам необхідно

Автоматизувати бюджетування на підприємстві

У складі єдиної обліково-інформаційної системи

Відповімо на всі Ваші питання, підберемо рішення для Вас!