BAS Комплексне управління підприємством

50 000 грн.

Комплексна система управління підприємством різних галузей і видів діяльності

Додаткові ліцензії

Категорія:

Опис

“BAS Комплексне управління підприємством” (Business automation software for іntegrated enterprise management) або скорочено BAS КУП – це система управління підприємством, яка дозволяє забезпечити потреби в автоматизації підприємств різних галузей і видів діяльності

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ BAS КУП

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління і обліку, яке дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Ця система управління підприємством автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

Управління фінансами

 • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні карти)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Маршрути погодження заявок
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів

Бюджетування

 • Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика
 • Моделювання сценаріїв
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Розширений фінансовий аналіз

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів

Регламентований облік

 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

 • Робота з персональними даними співробітників
 • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
 • Організація роботи зі штатним розкладом
 • Робота з договорами підряду
 • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
 • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
 • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
 • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
 • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі
 • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
 • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
 • Отримання уніфікованих звітних форм
 • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
 • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої

Управління виробництвом

 • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця
 • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції
 • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів
 • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом

Управління витратами і розрахунок собівартості

 • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі
 • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
 • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
 • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
 • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта
 • Надання даних про структуру собівартості випуску

Управління продажами

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків

Управління купівлями

 • Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
 • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок
 • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію
 • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
 • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах
 • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
 • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів)
 • Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
 • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них
 • Складання графіків поставок і графіків платежів

Управління складом і запасами

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління адресним складом
 • Забезпечення та резервування потреб замовлень
 • Визначення та забезпечення страхових запасів
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за строками придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар

Як видно, система управління підприємством “BAS Комплексне управління підприємством” володіє широким функціоналом для ведення комплексного обліку компанії.

Додаткова інформація

Придбати в ЕкспресСофт!Для придбання програми “BAS Комплексне управління підприємством” Ви можете зробити заявку на цій сторінці нашого магазину або використовуючи форму зворотного зв’язку , а також будь-яким зручним для Вас способом з розділу Контакти.