info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Управлінський облік на підприємстві – системи автоматизації

Управленческий учет на предприятии в Украине, программы автоматизации / Управлінський облік на підприємстві
Система автоматизации управленческого учета / управлінський облік на підприємстві

Управлінський облік на підприємстві

Системи автоматизації для України

Що таке управлінський облік

Управлінський облік на підприємстві – це система заходів щодо виявлення, збору, обробці і наданню важливої інформації керівному складу для прийняття рішень по управлінню організацією. Такий процес, найчастіше, вимагає чимало часу і сил, схильний до впливу людського фактора. А тому, рано чи пізно, перед керівником постають питання: як і що можна автоматизувати в ланцюзі бізнес процесів, наскільки вагомі будуть переваги?

Мета управлінського обліку, його функції та переваги

Підвищення якості, оперативності та достовірності одержуваної інформації про діяльність підприємства
Зменшення витрат на ручну обробку потрібної інформації і зведення до мінімуму впливу людського фактора
Можливість комплексного підходу для визначення найбільш рентабельних напрямків підприємства
Удосконалення контролю над бізнес процесами і діяльністю працівників

Залежно від специфіки та масштабу підприємства підійде та або інша система автоматизації управлінського обліку. Пропонуємо ознайомитися з декількома інформаційними системами продуктової лінійки “BAS” та іншими програмами.

Кожна з перерахованих нижче програм є досить потужним інструментом для автоматизації різних бізнес процесів на підприємстві. В якості підсистеми в кожній з цих конфігурацій присутній один або кілька модулів автоматизації, що відповідає за управлінський облік.

Крім того, після впровадження інформаційної системи додатково, як опцію, можна здійснити її інтеграцію з чат ботами для бізнесу. Тоді Ви отримаєте ще й інструмент для автоматизації роботи із зовнішніми клієнтами компанії та внутрішніх служб підприємства.

Інформаційні системи автоматизації управлінського обліку

Управлінський облік в торгових організаціях України

Рішення “BAS Управління торгівлею” дозволяє в комплексі автоматизувати завдання оперативного та управлінського обліку, аналізу і планування торгових операцій, тим самим забезпечуючи ефективне управління сучасним торговим підприємством.

Рішення дозволяє:

 • Збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства
 • Працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства на даний момент часу
 • Швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях

Впровадивши систему у себе на підприємстві, Ви отримуєте можливість для більш ефективного управління продажами, поставками, складськими запасами, відносинами з постачальниками і замовниками, замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів, грошовими коштами, ціновою політикою та іншими бізнес процесами.

Більш докладно про функції системи BAS Управління торгівлею
можна прочитати на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Управлінський облік на малому підприємстві

Рішення “BAS Малий Бізнес” дозволяє поетапно автоматизувати управлінський облік на малому підприємстві, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширюючи автоматизацію на інші види діяльності. Підходить для управління невеликими фірмами і підприємствами: торговими, виробничими та сервісними компаніями.

Система є готовим рішенням, яке можна швидко запустити в експлуатацію. Програма не перевантажена зайвими можливостями, наприклад в ній не ведеться повноцінний бухгалтерський облік, проте можна налаштувати двосторонній обмін даними з програмою “BAS Бухгалтерія”.

В системі реалізовано все тільки найнеобхідніше для обліку, контролю, аналізу та планування в малому бізнесі. Швидкий старт дає перевагу цій програмі в порівнянні з іншими перерахованими.

Більш докладно про функції системи BAS Малий бізнес
можна прочитати на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Управлінський облік на підприємствах малого та середнього бізнесу

На відміну від системи “BAS Малий Бізнес”, рішення “BAS Комплексне управління підприємством” є комплексним рішенням з широким функціоналом, включаючи ведення повноцінного бухгалтерського обліку зі здачею регламентованої звітності.

Система дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Функціональні можливості цієї системи дозволяють автоматизувати управління фінансами, процесом бюджетування, персоналом (включаючи розрахунок заробітної плати), виробництвом, витратами, закупівлями і продажами, складом і запасами, взаємовідносинами з клієнтами. Також включені інструменти моніторингу та аналізу показників діяльності підприємства.

Більш докладно про функції системи “BAS Комплексне управління підприємством”
можна прочитати на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Управлінський облік на виробничому підприємстві

Рішення “BAS ERP” підійде для багатопрофільних підприємств великого та середнього бізнесу різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним виробництвом. Воно дозволяє будувати комплексні інформаційні системи управління ERP-класу з веденням повного обліку на підприємстві, включаючи повноцінний бухгалтерський облік.

Управлінський облік на виробничому підприємстві вимагає більш детального підходу в управлінні кожною ланкою виробничого процесу. Функціональною особливістю рішення BAS ERP (наприклад в порівнянні з BAS Комплексне управління підприємством) є наявність вдосконаленої підсистеми управління виробництвом.

Серед інновацій даного рішення у виробничому аспекті хотілося б відзначити наступні:

 • Візуалізація структури изделия
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Планування по “вузьких” місцях виробництва
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу
 • Гнучке перепланування
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення)
 • та ін.

В системі “BAS ERP” реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані виробничі плани.

Більш докладно про функції системи BAS ERP
можна прочитати на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Управлінський облік на будівельних підприємствах

Будівельне виробництво має галузеву специфіку. Для ефективного управління будівельною виробничою компанією необхідно автоматизувати такі бізнес-процеси як:

 • планування виробничих ресурсів;
 • управління будівельними машинами та механізмами;
 • облік будівельно-монтажних робіт;
 • виробничий облік та будівельний контроль;
 • управління закупівлями та інші.

Програма “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом” вирішує ці завдання. За рахунок створення комплексної системи моніторингу та звітності, рішення дозволяє створити єдину згуртовану команду всередині компанії, готову до вирішення найскладніших та інноваційних будівельних проектів.

Більш докладно про функції системи “BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом”
можна прочитати на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Система автоматизації управлінського обліку на підприємстві – запорука успіху будь-якого керівника!

ДЛЯ ПРИДБАННЯ програм
А також для консультації з питань функціоналу або впровадження систем
Відповімо на всі Ваші запитання!