Стандарты МСФО

Автоматіазція обліку і звітності за МСФЗ

Трансформація звітності за МСФЗ

Перехід на МСФЗ в Україні – це завдання виникає в будь-якій українській компанії, яка хоче вийти на міжнародний рівень.  Облік за МСФЗ підвищує прозорість і повноту всіх фінансових операцій і довіру іноземних партнерів. І як наслідок – відбувається збільшення інвестицій в українські компанії.  Щоб трансформація звітності за МСФЗ стала для Вас зрозумілим і не дуже витратним процесом, постараємося у даній статті допомогти вам спростити перехід на МСФЗ в Україні та автоматизувати облік і звітність за міжнародними стандартами.

Проект впровадження МСФЗ має схожі етапи з проектом постановки будь-якого виду обліку:

Трансформація звітності за МСФЗ

Коли ці етапи пройдені, настає технічний етап – впровадження програмного забезпечення, яке забезпечить даний вид обліку. І далі, можливо, піде етап відновлення обліку та звітності за МСФЗ за допомогою розгорнутої інформаційної системи за минулі періоди.

Сьогодні вже важко знайти компанії, які взагалі не використовують ніякого облікового програмного забезпечення. І можна сказати, що більшість компаній у якості облікового ПО використовують 1С:Підприємство тієї чи іншої версії. І регулярний облік, хоч якийсь, у компанії обов’язково ведеться (принаймні регламентований, а, можливо, ще й управлінський). В такому випадку облік за міжнародними стандартами найдоцільніше реалізувати в існуючій обліковій системі 1С:Підприємство. Як саме це зробити – тут можливі варіанти:

регулярний і повний облік ведеться, в обліковій системі відображаються всі без винятку операції і Ваша облікова система вже містить модуль обліку за МСФЗ – тоді досить його налаштувати (або самостійно, або із залученням фахівця 1С:Підприємство) і правильно використовувати – тобто просто потрібно правильно налаштувати систему

регулярний і повний облік ведеться, в обліковій системі відображаються всі без винятку операції, але облікова система не містить модуль обліку за МСФЗ. Варіанти вирішення в такому випадку можливі наступні (трудомісткість і доцільність кожного вже обговорюється в індивідуальному порядку):

а) доробка існуючої облікової системи до можливості вести паралельний облік за міжнародними стандартами;
б) впровадження нової облікової системи, яка містить в собі вже модуль МСФЗ і його налаштування

облік ведеться неповний або нерегулярний, у результаті в обліковій системі відображаються не всі операції. Варіант рішення в такому випадку тільки один: впроваджувати повноцінну облікову систему і відновлювати облік

З типових облікових конфігурацій 1С:Підприємство тільки “Управління виробничим підприємством” містить повноцінний модуль МСФЗ, в якому реалізований облік запасів підприємства, основних засобів та інших операцій. Детальніше про можливості УВП в цьому відношенні можна почитати тут. Тільки треба враховувати, що УВП найскладніша з існуючих у даний момент на ринку систем і порівняно дороговартісна в обслуговуванні.

У простих випадках, коли облік за МСФЗ наближений до одного з видів обліку, які ведуться у компанії (наприклад до регламентованого), можливе досить нескладне доопрацювання Управління торговим підприємством або Бухгалтерія для України, яке також дозволить вести облік і формувати звітність відповідно до міжнародних стандартів, сильно при цьому не ускладнюючи облікову систему.

Пропонуємо готовий модуль-додаток

до типової конфігурації “Управління торговим підприємством” або “Бухгалтерія для України”, який надає можливість для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптований до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Модуль включає в себе:

окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися під потреби компанії

трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (НСБО) за налаштованими правилами

стандартну бухгалтерську звітність по рахунках МСФЗ (оборотно-сальдову відомість, аналіз рахунку та ін.)

паралельне ведення обліку за українськими і міжнародними стандартами по тих дільницях, де відмінності між українськими нормативами та вимогами МСФЗ суттєві (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів) (опціонально)

проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів у "ручному" режимі.

Можливості модуля автоматизації МСФЗ:

Облік за МСФЗ

Функціонал модуля дозволяє мінімізувати трудомісткість ведення обліку за МСФЗ за рахунок використання даних українського обліку

Звітність за МСФЗ

Можливості модуля дозволяють проводити зіставлення даних українського обліку та обліку за МСФЗ, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ

Різноманітність стандартів

Модуль може бути налаштований для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до різних закордонних стандартів

Вибір, яким шляхом йти, звичайно ж, робити Вам. У нас є досвід впровадження системи автоматизації для переходу на МСФЗ в Україні як у рамках конфігурації “Управління виробничим підприємством” так і шляхом доробок конфігурацій “Управління торговим підприємством” або “Бухгалтерія для України”.

Якщо вам необхідний переход на МСФЗ в Україні

і поки не зорієнтувалися яким шляхом рухатися

Із задоволенням поділимося наявним досвідом, проконсультуємо і допоможемо!