Автоматизація сервісу з використанням конфігурації СЕРВІС80
Для кого призначена

Система призначена для комплексної автоматизації сервісних компаній, що займаються обслуговуванням різного виду техніки та обладнання.

Дозволяє відображати такі види ремонтів: платний, гарантійний, змішаний, витратний (ремонт за рахунок підприємства).

Містить гнучкий механізм розмежування доступу до даних, який дозволяє уникати несанкціонованого втручання та контролювати дії користувачів на різних етапах ремонту виробу.

Що дає впровадження системи

Збільшення оперативності та якості обслуговування:

 • Можливість отримання швидкої та точної інформації про стан виробів, що знаходяться в ремонті
 • Можливість оперативного інформування клієнтів про хід робіт (статус виробу, що знаходиться в ремонті)
 • Можливість оперативно переглядати історію ремонтів виробу при повторних зверненнях клієнта в сервіс
 • Точний облік витрат (матеріальних та нематеріальних) на сервісне обслуговування, розрахунок собівартості наданих послуг
 • Можливість попереднього розрахунку вартості ремонту (згідно з установленими нормами витрат матеріалів та трудовитрат)
 • Зменшення трудовитрат, пов’язаних з підготовкою необхідної звітності

Суворий поділ відповідальності за виконувані персоналом сервісу операції:

 • Розмежування доступу до облікових даних, відповідно до виконуваних співробітником функціональних обов’язків
 • Суворий контроль витрачання запасних частин
 • Суворий контроль послідовності виконуваних операцій (зміни статусів ремонтованого виробу)
 • Можливість накопичення статистики про виконані співробітником сервісу ремонти

Прозорість відносин з виробником гарантійних ремонтів:

 • Можливість накопичення інформації та виставлення витрат виробнику з вироблених гарантійних ремонтів

Аналітична звітність:

 • Комплект необхідних оперативних звітів: про проведені ремонти, рух та залишки запасних частин, рух грошових коштів і т.п.
 • Можливість гнучкого налаштування набору аналітичних показників для оцінки ефективності роботи сервісу
Яким галузям сервісних послуг може підійти

Конфігурація без суттєвих змін може бути успішно застосована для автоматизації в наступних напрямках сервісного обслуговування:

 • Побутова техніка
 • Копіювально-розмножувальна техніка
 • Мобільні телефони
 • Комп’ютерна техніка
 • Фото та відео техніка
Підтримувані бізнес-процеси
 • Стаціонарний ремонт
 • Надання виїзних послуг
 • Планове обслуговування
 • Продаж запчастин та аксесуарів
 • Забезпечення складу запчастин та аксесуарів
 • Аналіз ефективності роботи підрозділу сервісу
Додаткові функціональні можливості
 • Прийом виробу в ремонт, оформлення карток ремонту, друк супровідних документів

оформлення карток ремонту

друк супровідних документів

 • Управління статусами виробів, що знаходяться в ремонті (прийнятий/на діагностиці/на узгодженні/в ремонті/відремонтований і т.п.)

Управління статусами виробів

 • Облік запчастин і витратних матеріалів, як на загальному складі, так і у сервісних інженерів
 • Переміщення виробів, що перебувають в ремонті між сервісними місцями зберігання
 • Формування цін послуг ремонту в розрізі виробників і типів робіт

Формування цін послуг ремонту

 • Завершення ремонту, прийом оплати та видача відремонтованого виробу

Завершення ремонту

 • Управління взаєморозрахунками з постачальником з компенсації при гарантійних ремонтах

Управління взаєморозрахунками з постачальником з компенсації

 • Звітність

Залишки та рухи виробів у ремонті

Залишки та рухи виробів у ремонті

 

Історія ремонту – хронологія зміни стану (статусу виробу) у ремонті

Історія ремонту

 

Статистика ремонтів у різних розрізах: вироби/інженери/запчастини/роботи

Статистика ремонтів у різних розрізах

 

Звіти з касі

Звіти з касі

Можливості налаштування та адаптації

Система «1С:Підприємство 8. СІ:СЕРВІС80» може встановлюватися як самостійно (як окрема база даних) так і інтегруватися до складу загальної системи управлінського обліку підприємства. В якості корпоративної облікової системи у такому випадку бажано використання нашої конфігурації «1С:Підприємство 8. Т80».

Якщо на вашому підприємстві вже встановлена та успішно функціонує інша облікова система (наприклад, конфігурація «Управління торгівлею» або «Управління торговим підприємством») і Ви бажаєте розвинути у ній функціонал підсистеми сервісного обслуговування, ми можемо виконати модернізацію вашої існуючої системи, використовуючи свої напрацювання та досвід, отриманий у цьому напрямку автоматизації. Можемо також налаштувати «1С:Підприємство 8. СІ:СЕРВІС80» на спільне використання з вашої обліковою системою.

Як одне з цікавих напрямків використання конфігурації може розглядатися можливість створення у її рамках ВЕБ-інтерфейсу (Інтернет сайту), на якому клієнт зміг би бачити стан прийнятого від нього у ремонт виробу. Може також розглядатися варіант інтеграції конфігурації з існуючим сайтом, якщо там передбачено або передбачається такий сервіс для клієнтів.

Якщо Вас зацікавила можливість автоматизації сервісу з використанням конфігурації СЕРВІС80, або у Вас з’явилися додаткові питання, Ви можете уточнити їх за допомогою форми зворотнього зв’язку або зателефонувавши нам по телефону.