info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Система автоматизації кадрового обліку

Кадровий облік на підприємстві

BAS Зарплата та Управління Персоналом
Business automation software for Payroll and HR management

Комплексний готовий інструмент для автоматизації кадрового обліку та управління кадровою політикою на підприємствах, який відповідає законодавству України та може застосовуватись у різних організаціях, включаючи служби управління персоналом та бухгалтерії на підприємствах різного масштабу

Автоматизация кадрового учета.

Кадровий облік на підприємстві – це ретельна та безперервна робота, яка потребує гарного орієнтування у трудовому законодавстві та знання безлічі типових форм при оформленні документів. Щоб уникнути проблем та помилок при обліку праці та її оплати, багато завдань можна довірити програмі автоматизації.

Рішення “BAS Зарплата та Управління Персоналом” – являє собою потужний інструмент,  який допомагає автоматизувати розрахунок заробітної плати персоналу, облік кадрового складу, та одночасно забезпечити відповідність українським законам.

За допомогою “BAS Зарплата та Управлення Персоналом” можна вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Основні напрямки автоматизації обліку кадрового складу

В програмі "BAS Зарплата та Управління Персоналом"
Управління кадровим складом
Процеси кадрового обліку
Формування звітів і довідок в державні органи
Планування витрат на оплату
праці
Обчислення сум податків
та зборів
Операції при розрахунку зарплати

Переваги автоматизації кадрового обліку

Точність та доступність даних

Автоматизованість програми практично виключає людський фактор, а це означає, що інформація в системі буде більш точною, надійною та легко доступною для пошуку

Ефективність та экономія ресурсів

Прискорення процесів кадрового діловодства, зменшення паперової та ручної роботи, можна зосередитися на найважливіших стратегічних завданнях

Дотримання законодавства

Система легко відстежує зміни у законодавстві України та оновлюється відповідно, що знижує ризики штрафів та проблем із податковими органами

Самообслуговування співробітників

Співробітники можуть легко отримувати доступ до своїх даних, залишати заявки на відпустку та вносити зміни до своїх особистих даних

Своєчасна
звітність

Генерація звітів стає простішим і швидко вирішуваним завданням, що корисно для вищого керівництва та бухгалтерії

Функціональні можливості програмного продукту
"BAS Зарплата та Управління Персоналом"

Програма надає великі можливості розробки мотиваційних схем для співробітників, використовуючи різні показники ефективності (KPI) як окремих співробітників, так підприємствам загалом. “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками та облік витрат на оплату праці:

 • Різні форми оплати праці, включаючи погодинну та відрядну.
 • Є кілька вже готових налаштованих способів розрахунків за поширеними нарахуваннями, таких як оплата за окладом, доплатою, премією та ін.
 • Можливість обліку різних видів договорів праці та гіг-контрактів для організацій-резидентів Дія-Сіті.
 • Автоматичний розрахунок допомоги, відпускних, відрядних та інших нарахувань.
 • Облік взаєморозрахунків із фондами соціального страхування.
 • Персоналізовані нарахування, створені користувачем.
 • Розрахунок утримань за виконавчими листами з урахуванням винагороди платіжного агента.
 • Можливість оплати праці у натуральній формі та облік незарплатних доходів.
 • Різні способи розрахунку суми і відсотків погашеної позики.

Програма також надає різноманітні звіти та аналітику, включаючи розрахункові листки, відомості, зведення нарахувань та утримань, аналіз зарплати за підрозділами та багато іншого.

Вирішуючи завдання регламентованого обліку, програма виконує розрахунок податків і внесків, включаючи податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Вона надає наступну функціональність:

 • Врахування різних видів доходів для ПДФО.
 • Розрахунок страхових внесків за основним та пільговими тарифами.
 • Можливості використання пільгової схеми оподаткування для резидентів Дія Сіті.
 • Реєстрація незарплатних доходів фізичних осіб для податкової звітності.
 • Ведення обліку спеціального стажу та особливих форм зайнятості працівників.

За результатами обліку формується регламентована, статистична та аналітична звітність, включаючи:

 • “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”
 • “Звіт про заборгованість з оплати праці” (форма №3-борг)
 • “Звіт з праці” (форма №1-ПВ)
 • “Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту”
 • аналіз обчислених податків і внесків і т. д.

Гнучкий механізм обліку часу в програмі дозволяє створювати різні графіки роботи, реєструвати лише відхилення від звичайного режиму та фіксувати фактичні дані на основі табелів.

Програма надає можливість:

 • налаштування графіків роботи співробітників
 • редагування індивідуальних графіків
 • уточнення відпрацьованих годин та реєстрації відхилень за допомогою спеціальних документів.

На основі цих даних програма автоматично розраховує заробітну плату та формує табель обліку робочого часу. Також ведеться графік відпусток та облік залишків, включаючи основні та додаткові у звітному періоді.

Програма забезпечує зберігання стандартних та додаткових даних співробітників, включаючи особисті та службові реквізити. Автоматизує кадровий облік на підприємстві, включаючи формування трудових договорів, прийом на роботу, переміщення та звільнення. Особиста картка працівника містить усю необхідну інформацію, включаючи стаж. Підтримує облік нових робочих місць та роботи з неповним часом.

Широкий спектр звітів дозволяє аналізувати кадровий склад: списки працівників, персональні дані, кадрові рухи, середню чисельність.

Програма також підтримує військовий облік та формує необхідні відомості для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Штатний розклад у програмі дозволяє планувати структуру та фонд оплати праці. Включає інформацію про розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплату, умови праці, графік роботи та відпустку.

Легко заповнювати поточний розклад працівників. Можна вести його у спрощеній формі або реєструвати зміни з документацією та історією. Аналізуючи розклад, можна оцінити планові та фактичні фонди оплати праці та укомплектованість штату.

Працюючи з розкладом, зручно використовувати актуальні підрозділи та посади, вказуючи дати формування та розформування, а також запроваджуючи та виключаючи посади.

Програма автоматично формує дані для бухгалтерського обліку, включаючи проводки та оціночні зобов’язання. Деталізацію сум можна попередньо налаштувати з необхідним ступенем деталізації для бухгалтерського обліку. Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

Якщо використовується програма “BAS Бухгалтерія“, можна об’єднати дані в єдиний інформаційний простір, синхронізувавши інформацію між програмами. Синхронізація відбувається автоматично за заданим регламентом, забезпечуючи відповідність даних обох програм.

Програма забезпечує загальні схеми розрахунку заробітної плати та управління персоналом, які застосовуються в різних госпрозрахункових організаціях. У режимі “Конфігуратор” можна настроювати:

 • Алгоритми розрахунку нарахувань та утримань із використанням вбудованої мови.
 • Довідники та документи довільної структури.
 • Зовнішній вигляд форм для введення інформації.
 • Візуальне подання даних як діаграм.
 • Оформлення друкованих форм документів та звітів.

Завдяки візуальним засобам розробки конфігурацію можна швидко змінювати, а “Конфігуратор” дозволяє адаптувати програму до специфіки конкретної організації.

Програма має масштабованість і надає три варіанти використання:

 • Однокористувальна версія для невеликих організацій або особистого використання.
 • Файловий варіант, призначений для багатьох користувачів, що забезпечує просте встановлення та експлуатацію.
 • Клієнт-серверний варіант на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання та ефективну обробку даних за одночасної роботи безлічі користувачів.

Система забезпечує зручні засоби адміністрування, включаючи:

 • Конфігурацію прав доступу користувачів через механізм ролей, визначення змісту меню, командних панелей та вибір мови інтерфейсу.
 • Реєстрацію дій користувачів та системних подій у спеціальному журналі.
 • Можливість вивантаження та завантаження інформаційної бази.
 • Інструменти для встановлення та оновлення платформи та прикладних рішень.

Варіанти програм для автоматизації кадрового обліку

Рішення “BAS Зарплата та Управління Персоналом” реалізується у складі програмних продуктів: “BAS Зарплата та Управління Персоналом. ПРОФ” та “BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова”. Базова версія має низку обмежень порівняно з версією ПРОФ. Читайте докладніше про кожний варіант на відповідних сторінках.

BAS Зарплата та Управління Персоналом”. ПРОФ

Business automation software for Payroll and HR management
10 800 грн.

BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова

Business automation software for Payroll and HR management. Basic
4 200 грн.

Демонстраційна база (демо-версія) онлайн

Для того, щоб наочно оцінити можливості програми “BAS Зарплата та Управління Персоналом” і спробувати себе в ролі кадровика чи старшого кадровика-розраховувача, пропонуємо Вам використовувати платформи, на якій розроблений даний програмний продукт. Виберіть відповідну роль, поле пароль потрібно залишити порожнім. Якщо залишаться питання – звертайтеся в нашу компанію! Організуємо віддалену демонстрацію з більш детальним поясненням можливостей.

перейти на сторінку

Автоматизація кадрового обліку – як магія ефективності та порядку у світі людських ресурсів!

Для придбання

програми "BAS Зарплата та Управління Персоналом"

Відповімо на всі Ваші запитання!