Дуже непросто займатися зарплатою та управлінням персоналом в наш час – постійно змінюється нормативна база, поява нових форм звітності як з бухгалтерського так та з податкового обліку, приділяти увагу первинним документам, вникати в зміст укладених організацією договорів, залагоджувати розбіжності з податковою інспекцією та ще маса справ і проблем.

Програма “Зарплата і Управління Персоналом 8” призначена на допомогу бухгалтерам і керівникам підприємств, також може бути корисна й працівникам інших підрозділів підприємств. Вона рекомендується для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати й реалізації кадрової політики підприємств і організацій. Успішно застосовується в кадрових службах і бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, в завдання яких входить організація ефективної роботи персоналу.

Помилки, що зустрічаються в бухгалтерському обліку, можуть зачіпати не тільки техніку оформлення господарських операцій, але й виникати в неправильному відображенні економічної інформації в обліку й звітності. Отже, можна виділити помилки за формою (технічні) й за змістом (методичні).

Технічні помилки можна умовно розбити на кілька груп.

В першу групу технічних помилок входять описки, пропуски й арифметичні помилки. Якщо допущена така помилка, тоді не сходяться підсумки або фактичні значення не відповідають розрахунковим показникам. Такі помилки найчастіше виявляються при підготовці звітності.

Другу групу технічних помилок складають помилки, що виникають при введенні інформації у бухгалтерську комп’ютерну програму, а також у процесі обробки, зберігання й передачі даних, наприклад:

  • двічі введений один і той же документ або зроблена одна і та ж проводка;
  • при збої програми загублена частина даних та ін .

Третю групу представляють технічні помилки, характерні тільки для звітних форм. Дані помилки виникають у результаті порушення правил подання показників бухгалтерської звітності.

Методологічні помилки з’являються в бухгалтерському обліку на різних етапах відображення господарських операцій:

  • при складанні первинних документів;
  • при відображенні господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку;
  • при формуванні звітності на підставі регістрів бухгалтерського обліку.

Взагалі, сама по собі процедура виявлення помилок багато в чому передбачає високу кваліфікацію головного бухгалтера, яка дозволяє йому «відчувати» підсумкові цифри.

Помилки при складанні бухгалтерської звітності призводять до спотвореного уявлення про реальний стан справ в організації, впливають на результати аналізу її фінансового становища і вводять в оману зацікавлених користувачів.

Які ще помилки виникають прі неавтоматизованому веденні обліку заробітної плати

  • Помилки в сумі проводки. Помилки в оцінці майна й зобов’язань організації пов’язані з неправильним способом оцінки майна й зобов’язань, неправильним визначенням сум операцій, неправильним нарахуванням амортизації, невірним формуванням резервів.
  • Помилки в кореспонденції рахунків. Дуже часто бухгалтерами порушується методологія ведення бухгалтерського обліку. Досить поширеною помилкою є нарахування премії за підсумками року.
  • Помилки в періодизації. Всі факти господарської діяльності організації необхідно відображати в тому звітному періоді, коли вони мали місце, незалежно від часу фактичного надходження або виплати грошових коштів.

Крім того, при неавтоматизованому веденні обліку заробітної плати великі витрати часу, а також інші людські фактори які погіршують звітність.

І це далеко не повний перелік проблем при неавтоматизованому обліку зарплати.

Перевірка взаємозв’язку показників звітних форм є однією з найважливіших процедур, які будуть доповнювати складання бухгалтерської звітності, а також перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку. При коригуванні облікових регістрів необхідно здійснити заключні коригування записів на рахунках бухгалтерського обліку на підставі розпорядчих документів і розрахунків. Ці та інші проблеми краще і більш оптимально вирішуються з використанням Зарплата і управління персоналом.

Тому:

“1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України” – це програма масового призначення для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати й реалізації кадрової політики підприємств і організацій. Вона успішно застосовується в кадрових службах і бухгалтеріях, а також в інших підрозділах, у завдання яких входить організація ефективної роботи персоналу.