info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Автоматизація регламентованого обліку

Регламентированный учет в BAS
Регламентированный учет в BAS - автоматизация

Регламентований облік

Автоматизація регламентованого бухгалтерського та податкового обліку

Що таке регламентований облік

Регламентований облік – це симбіоз бухгалтерського та податкового обліків, що забезпечує роботу компанії в правовому полі, згідно з Податковим кодексом України, законами та інструкціями Державної податкової служби та інших органів. Підрозділами регламентованого обліку є бухгалтерський облік, податковий облік, а також кадровий облік.

Автоматизація регламентованого обліку

Сучасний бухгалтер постійно тримає «руку на пульсі» змін, що відбуваються в законодавстві. Нові вимоги часто призводять до необхідності перегляду правил відображення господарських операцій. Вносяться зміни в способи нарахування податків та інших обов’язкових платежів. З’являються нові вимоги до форм регламентованої звітності, формі її надання (здача звітності в електронному вигляді) і т.п.

Якщо підприємство веде активну діяльність, необхідно більш оперативно стежити за всіма нововведеннями. Крім того, в процесі ведення обліку є багато рутинних, регулярно виконуваних операцій, які при відсутності автоматизації відбирають зайвий час і потенційно можуть бути джерелом випадкових помилок.

Наприклад, перевірка нарахування ПДВ, валових доходів/витрат відповідно до правила першої події – порівняно легко може бути автоматизована. А при відсутності автоматизації і при великій кількості первинних документів – може забрати багато часу у бухгалтера.

При наявності на підприємстві  системи автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, формування регламентованої звітності, а значить і сам регламентований облік стає більш простою, прозорою і контрольованою дією.

Пропонуємо Вам поставити ведення обліку на регулярну основу

Автоматизувати відображення всіх господарських операцій, з урахуванням наявної у вас на підприємстві специфіки
Автоматизувати виконання всіх рутинних облікових операцій
Автоматизувати обмін даними з іншими системами: клієнт-банк, система управлінського обліку і т.п.
Автоматизувати формування оперативної і регламентованої звітності
Регулярно виконувати оновлення системи відповідно до змін законодавства

Варіанти рішень

Привести у відповідність з актуальними вимогами існуючу у Вас систему обліку, якщо вона вже встановлена і порівняно успішно функціонує

Вибрати і придбати найбільш підходящу інформаційну систему для ведення регламентованого обліку на Вашому підприємстві

Розглянути варіанти автоматизації синхронізації даних бухгалтерської системи з іншими обліковими системами, що використовуються на вашому підприємстві

Заключить договор сопровождения, в соответствии с которым Вы будете получать от нас информацию об обновлениях системы, установку обновлений, консультации по вопросам использования учетной программы

У разі придбання нової системи ми запропонуємо Вам

Інформаційні системи для автоматизації

Залежно від необхідної деталізації тієї чи іншої ділянки регламентного обліку, наша компанія зможе підібрати найбільш вигідне рішення автоматизації для Вашого підприємства.

Пропонуємо ознайомитися з декількома інформаційними системами, які прекрасно справляються із завданням автоматизації регламентованого обліку. Це програмні продукти лінійки “BAS” та інши системи автоматизації.

Кожна з перерахованих нижче програм є досить потужним інструментом для автоматизації різних бізнес процесів на підприємстві. В якості підсистеми в кожній з цих конфігурацій присутній модуль автоматизації, що відповідає за регламентований облік.

Для середньостатистичного підприємства

Функціонал рішення “BAS Бухгалтерія ПРОФ” дозволяє автоматично формувати регламентовані звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам.

Звіти можуть бути автоматично експортовані в формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (в файли з розширенням XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Програма інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”, який дає можливість:

  • безпосередньо з конфігурації здійснювати основні операції, пов’язані з регламентованою звітністю
  • передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту та отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” в програмі

Модуль автоматизації, що відповідає за кадровий облік і облік заробітної плати дозволяє автоматизувати:

  • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
  • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ)

Більш докладно про всі функції систем BAS Бухгалтерія ПРОФ
можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Регламентний облік для великих компаній, корпорацій, холдингів

На відміну від версії ПРОФ, система “BAS Бухгалтерія КОРП” має більш широкі можливості кадрового обліку. А саме: рішення має розширений функціонал в області розрахунку зарплати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

Основні завдання модуля, що відповідає за кадровий облік є:

  • Організація роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами
  • Комплексна автоматизація процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства

Конфігурація володіє численними бухгалтерськими інструментами версії ПРОФ, у тому числі в області автоматичного формування регламентованої звітності. Про відмінності версій ПРОФ і КОРП читайте на сторінці ➦.

Більш докладно про всі функції систем BAS Бухгалтерія КОРП
можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Комплексне рішення для підприємств малого та середнього бізнесу

BAS Комплексне управління підприємством – комплексне рішення, що охоплює основні напрямки управління та обліку, що дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Продукт містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізований відповідно до норм Податкового Кодексу України.

У продукт включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми фінансової звітності, податкові декларації. Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Більш докладно про всі функції системи “BAS Комплексне управління підприємством”
можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Для багатопрофільних підприємств великого та середнього бізнесу

Програмний продукт “BAS ERP” – рішення класу ERP для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств, розроблене з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу і яке враховує специфіку обліку в Україні.

Продукт містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізований відповідно до норм Податкового Кодексу України.

У продукт включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам: форми фінансової звітності, податкові декларації. Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Більш докладно про всі функції системи “BAS ERP”
можна подивитися на відповідній сторінці

перейти на сторінку

Автоматизація регламентованого обліку – це надійний засіб для досягнення успіху у Вашому бізнесі!

ДЛЯ придбання програм

А також за додатковими питаннями
по автоматизації регламентованої звітності

Відповімо на всі Ваші запитання!