Облік товарів у роздрібній торгівлі

Облік товарів у роздрібній торгівлі

Програма обліку товарів у роздрібній торгівлі “Роздріб 8 для України” призначена для обліку товарів у роздрібному магазині, для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять у розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів і облік грошових коштів у касах магазинів.

Програма “Роздріб 8 для України” автоматизує облік товарів у роздрібній торгівлі, а також наступні операції:

 • прихід товарів від контрагента на склади магазину, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
 • реалізація товарів та послуг контрагенту, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
 • переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами та складами торгового підприємства, у тому числі у двофазному (ордерному) режимі;
 • торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція «комплектація»);
 • повернення товарів від покупців;
 • оприбуткування, інвентаризація та списання товарів;
 • оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо у магазинах;
 • переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами й касами торгового підприємства;
 • оформлення чеків продажу, формування після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині з урахуванням повернутих товарів у зміну;
 • робота з еквайринговими системами, облік оплати товарів за платіжними картками, облік договорів еквайрингу та умови повернення/неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів;
 • оплата товарів кредитами;
 • використання процентних знижок за дисконтними картками (у тому числі і накопичувальних знижок), знижок з поділом по магазинах, знижок контрагентам, знижок на суму чека, знижок за часом дії, за кількістю товару, по виду оплати.

“Роздріб 8 для України “підтримує роботу наступного торгового обладнання:

 • фіскальні реєстратори,
 • термінали збору даних,
 • сканери штрих-кодів,
 • вагове обладнання,
 • дисплеї покупця,
 • платіжні термінали,
 • зчитувачі магнітних карт.
Облік торгових операцій у “Роздріб 8 для України” ведеться тільки в гривнях.

Розподілені інформаційні бази й обмін з управляючою системою

“Роздріб 8 для України” підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз (РИБ) з чітким поділом документообігу по магазинах, де в головному вузлі РИБ консолідується інформація по всіх магазинах мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Поряд з роботою у режимі РИБ програма “Роздріб 8 для України” може автоматично обмінюватися інформацією з управляючою інформаційною системою (back-office) у дуплексному режимі. В якості управляючої системи для програми “Роздріб 8 для України” може використовуватися конфігурація “Управління торгівлею для України” редакції 2.3. В управляючої системі можна створити необмежену кількість вузлів “Роздріб 8 для України”, які, у свою чергу, можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Адміністрування користувачів

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РИБ з головного вузла “Роздріб 8 для України”. Наприклад, у головному вузлі РИБ адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів інформаційної бази, зроблених у режимі “Конфігуратор” (або у режимі “1С:Підприємство”) безпосередньо у вузлах РИБ.

Багатофірмовий облік

У програмі “Роздріб 8 для України” поряд з многомагазінним урахуванням реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування.

Робота за ордерною схемою

“Роздріб 8 для України “підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації і надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковим або прибутковим ордером. У програмі “Роздріб 8” передбачені кошти для оперативного контролю товарів, що надійшли, а також відвантажених товарів у разі роботи за ордерною схемою.

Особливості обліку товарів і установки цін

У програмі “Роздріб 8 для України” з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками й серіями номенклатури. У разі необхідності даний облік пропонується вести в управляючої системі – у конфігурації “Управління торгівлею для України”. При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

У програмі “Роздріб 8 для України” реалізована можливість контролю установки цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінників у торгових залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які у разі використання управляючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (наприклад, у разі присутності аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що знаходяться в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їхнього друку з будь-яких видів “товарних” документів.

Аналіз торговельної діяльності

У програмі “Роздріб 8 для України” передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів у роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного магазину (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків товарів у магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в управляючу систему (конфігурацію “Управління торгівлею для України”).


Зняття з продажу та підтримки рішення “Роздріб 8 для України”

З виходом програмного продукту “BAS Роздрібна торгівля” з 28.02.2019 р. знімаються з продажів і підтримки програмні продукти, що містять конфігурацію “Роздрібна торгівля для України” редакції 2.0. Більш докладно про перехід на програмний продукт “BAS Роздрібна торгівля” на пільгових умовах читайте в новині: ЗНЯТТЯ З ПРОДАЖУ ТА ПІДТРИМКИ РІШЕННЯ “РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ”.