info@expresssoft.com.ua
ЕкспресСофт в Facebook

Система обліку заявок та звернень для автоматизації служби підтримки

Система обліку заявок та звернень

BAS Service Desk
Business Automation Software for Service Desk

Програмний продукт, який дозволяє автоматизувати облік звернень від співробітників компанії на виконання робіт до власних відділів підтримки або до сервісної компанії, автоматизувати управління виконанням цих завдань власними силами, або підключаючи зовнішніх субпідрядників.

BAS Service desk программа заявок и обращений/програма заявок та звернень

Система обліку заявок “BAS Service Desk” – це інструмент для автоматизації бізнес процесів служби підтримки клієнтів всередині компанії. Рішення дозволяє планувати та розподіляти заявки на роботи (звернення/наряди), управляти навантаженням на виконавців, контролювати дотримання рівнів SLA за категоріями послуг та виконавчу дисципліну, тим самим покращуючи якість надання цих послуг.

Впровадження інформаційної системи “BAS Service Desk” на підприємстві забезпечить єдину точку входу для всіх запитів кінцевих користувачів та уніфіковану процедуру обробки звернень. Це допоможе подолати розрізненість між відділами і дозволить працювати швидше і злагоджено.

Кому буде корисна система обліку заявок "BAS Service Desk"

Преимущества/задачи
Внутрішнім підрозділам компанії

IT служби, відділи експлуатації, логістики тощо

Преимущества/задачи
Сервісним компаніям
будь-якого розміру

від маленьких майстерень до підприємств зі складною та розгалуженою організаційною структурою

Рішення BAS Service Desk насамперед спрямоване на автоматизацію роботи з клієнтами всередині компанії, наприклад, для автоматизації служб експлуатації підприємств, служб технічної підтримки, диспетчерських або обліково-контрольних груп. Наприклад, програма підійде підприємствам, де ведеться облік пального та необхідно забезпечити безперебійну роботу на АЗС.

Також ця система обліку звернень подойдет сервісним компаніям будь-якого розміру з надання сервісних послуг як власними силами, так й із задіянням зовнішніх підрядних компаній.

Однак, на відміну від сервісного центру, особливістю роботи якого є обслуговування зовнішніх клієнтів, і де краще підійде CRM система для сервісного центру, у запропонованому нами рішенні “BAS Service Desk” клієнти – це співробітники сервісної компанії або підрядної організації.

Що дає впровадження системи обліку заявок "BAS Service Desk"

Підвищення якості обслуговування, злагодженість робіт
Створення більш стабільного середовища обслуговування
Ефективне управління бізнес-ризиками або відмовами
Більш ефективне використання ресурсів

Основні функції системи

Преимущества/задачи
Автоматизація бізнес-процесу від надходження звернення до його закриття
Преимущества/задачи
Спрямування звернення на виконання робіт як на працівників організації, так і на підрядні організації
Преимущества/задачи
Автоматизація зв'язку між категоріями послуг та виконавцями робіт
Преимущества/задачи
Прив'язка звернення до робочих місць замовників чи виконавців
Преимущества/задачи
Автоматизація планового технічного обслуговування для списку замовників

Система також дозволяє гнучко налаштовувати рівні сервісу SLA, розсилати електронні листи підрядним організаціям з описом необхідних робіт, а також надає можливості контролю за виконанням робіт. Розглянемо детальніше функціональні блоки, які реалізовано в програмі,  а також основні рішення по обліку заявок, завдяки яким автоматизується служба підтримки клієнтів.

Програмний продукт “BAS Service Desk” містить необхідні довідники за допомогою яких ви можете відобразити структуру вашого підприємства, створити каталог послуг, які будете надавати/ споживати, налаштувати зв’язок між категоріями послуг та виконавцями робіт.

Серед довідників, які містить система:

 • Контактна книга
 • Співробітники
 • Робочі місця
 • Підрядні організації
 • Категорії послуг
 • Рівні сервісу
 • Території
 • Співробітники та фізичні особи
 • Контактні особи підрядних організацій
 • Автоматизація бізнес-процесу від надходження звернення до його закриття
 • Можливість налаштувань додаткових фільтрів при роботі зі зверненнями, зокрема по статусу звернень, робочому місцю, виконавцю, підрядній організації
 • Можливість спрямування звернення на виконання робіт як на працівників організації, так і на підрядні організації
 • Можливість прикріплення додаткових файлів для ілюстрації та конкретизації поставлених задач на будь-якому етапі виконання звернення
 • Можливість виконання, делегування, відміни та повторного виконання робіт в межах одного звернення різними виконавцями. Кожний етап обробки звернення фіксується та доступний для перегляду користувачам в залежності від налаштувань прав доступу
 • Можливість організації погодження виконання звернень для окремих категорій послуг
 • Гнучке налаштування виконавців – підрядних організацій з прив’язкою до робочих місць або територій (областей)
 • Гнучке налаштування відповідності окремих категорій послуг та виконавців/підрядних організацій
 • Можливість створення автоматичних нарядів на підрядні організації в залежності від категорії послуг та робочих місць
 • Гнучке налаштування рівнів сервісу SLA
 • Прив’язка звернень до робочих місць замовників чи виконавців
 • Автоматизована організація планового технічного обслуговування для списку замовників та списку робочих місць
 • Гнучке налаштування періодичності виконання планового технічного обслуговування
 • Розсилка електронних листів підрядним організаціям з описом необхідних робіт
 • Налаштування доступу до звернень користувачів в залежності від робочого місця та прав користувачів
 • Аналіз стану виконання робіт в розрізі категорій послуг, замовників, виконавців
 • Реалізовано контроль за виконанням робіт по зверненнях на кожному з етапів
 • Контроль за дотриманням умов SLA
 • Історія кожного етапу виконання звернень з зазначенням виконавців та часу обробки звернення

Сервісне обслуговування та додаткові ліцензії

Сервісне обслуговування рішення “BAS Service Desk” та підтримка користувачів щодо роботи з платформою здійснюється за договором інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) з активним сервісом “ІТС Галузевий” 2-ї категорії.

Для забезпечення роботи з системою на декількох робочих місцях може знадобитися придбання додаткових клієнтських ліцензій на платформу  і клієнтських ліцензій на конфігурацію. Додатково можна придбати клієнтські ліцензії на конфігурацію “BAS Service Desk” на 1, 5, 10, 20, 50 робочих місць.

Створіть більш стабільне середовище обслуговування
для підтримки змін у бізнесі!

Для придбання

Системи обліку заявок та звернень BAS Service Desk

Відповімо на всі Ваші запитання!