Версія 1С:Підприємство 8.2 – це принципова зміна архітектури платформи версії 8, найбільш суттєве з моменту її випуску. У цій версії суттєво змінений спосіб роботи з призначеним для користувача інтерфейсом. Сюди належить і загальний інтерфейс програми, і форми, і віконна система. З’явилася можливість працювати з системою через Інтернет. Крім цього зроблений ще один значний крок в бік великих корпоративних систем – поліпшена робота сервера (кластера серверів) у напрямку продуктивності, відмовостійкості та можливості нарощування обчислювальної потужності за рахунок підключення додаткових серверів, додана можливість використання СУБД Oracle у якості сервера баз даних.

Інші зміни:

 • Збільшена швидкість роботи з базою даних.
 • Прискорено виконання запитів до бази даних, прискорене побудова складних аналітичних звітів.
 • Покращено використання оперативної пам’яті та обчислювальних ресурсів комп’ютера.
 • Зменшено час першого відкриття конфігурації.
 • Додана можливість призначення прав доступу на окремі реквізити.
 • Додана можливість роботи у різних часових поясах.

Зупинимося коротко на найбільш, на наш погляд, цікавих нововведеннях більш детально

Підключення через Інтернет (Internet Connection)

Підключення через Інтернет дозволяє забезпечити віддалену on-line роботу користувачів з інформаційною базою підприємства. Це стало можливо завдяки використанню нового спеціального режиму роботи 1С:Підприємства – тонкого клієнта та веб-клієнта. Користувачі тепер можуть підключатися через Інтернет, використовуючи будь-який встановлений на віддаленому комп’ютері інтернет-браузер, наприклад, Internet Explorer, до спеціальним чином налаштованого веб-сервера (Інтернет-сервера підприємства), який здійснює їх взаємодію з базою даних (сервером, кластером серверів або з файлової інформаційною базою). У якості СУБД (сервера баз даних) тепер може бути використана СУБД Oracle, що дозволяє ще додатково поліпшити показники продуктивності системи.

Прикладні рішення не потребують суттєвого доопрацювання для того, щоб працювати з ними через Інтернет. І тонкий, і веб-клієнт самостійно забезпечують функціонування інтерфейсу 1С:Підприємства 8 на комп’ютері користувача.

Відмінність у використанні цих клієнтських додатків полягає у наступному:

 • тонкий клієнт вимагає попередньої установки на комп’ютері користувача, веб-клієнт – не вимагає (використовується встановлений на комп’ютері користувача інтернет-браузер),
 • тонкий клієнт забезпечує повну функціональність, веб-клієнт не підтримує деякі можливості платформи,
 • тонкий клієнт працює тільки під управлінням операційної системи Windows, веб-клієнт працює під управлінням інтернет-браузера, тому віддалений користувач може працювати як на комп’ютері з операційною системою Windows (у браузері Windows Internet Explorer), так і на комп’ютері з операційною системою Linux (у браузері Mozilla Firefox),
 • існують деякі відмінності у ергономіці роботи у тонкому та веб-клієнті.

Підключення віддалених користувачів може відбуватися як з шифруванням (по захищеному каналу зв’язку) так без шифрування переданих по каналах Інтернет даних.

Робота через мобільний Інтернет

Користувачі для роботи з 1С:Підприємство можуть використовувати різні способи виходу в Інтернет. Це можуть бути високошвидкісні підключення по виділених лініях або через локальну мережу підприємства. А можуть бути низькошвидкісні підключення, наприклад, з використанням мобільного телефону або комунікатора (через мобільне GPRS-з’єднання).

Спеціально для таких випадків, коли робота з інформаційною базою здійснюється через низькошвидкісні канали зв’язку, тонкий клієнт та веб-клієнт мають спеціальний режим запуску – режим низької швидкості з’єднання. У результаті навіть на низькошвидкісних каналах зв’язку платформа забезпечує прийнятну швидкість роботи віддалених користувачів.

Інші можливості віддаленої роботи

Крім безпосереднього підключення користувачів до інформаційної бази за допомогою клієнтських додатків платформа надає і інші можливості віддаленої роботи. Всі вони в тій чи іншій мірі вимагають доопрацювань прикладного рішення або написання окремих додатків. Як правило, ці способи не дозволяють працювати з даними в реальному режимі часу або ж надають таку можливість лише для обмеженого набору функціональності.

 • Використання веб-сервісів. Механізм web-сервісів дозволяє прикладним рішенням підтримувати та реалізовувати технологію сервісно-орієнтованої архітектури SOA (Service-Oriented Architecture). Ця технологія є сучасним стандартом інтеграції додатків та інформаційних систем. З її допомогою прикладне рішення може надати свою функціональність як набір веб-сервісів, опублікованих в Інтернеті. У свою чергу й саме прикладне рішення може використовувати веб-сервіси, опубліковані іншими постачальниками.
 • Взаємодія з інформаційною базою з використанням веб-розширення. Web-розширення – один з компонентів платформи. З його допомогою можна написати веб-додаток, що буде взаємодіяти з інформаційною базою 1С:Підприємства 8. Це може бути безпосередня робота користувачів з даними через призначений для користувача веб-інтерфейс, за стилем роботи схожий з інтерфейсом 1С:Підприємства 8. Це може бути вбудовування деякої прикладної функціональності 1С:Підприємства 8 в існуючий сайт, наприклад, в Інтернет-магазин компанії або просто програмний доступ до 1С:Підприємству 8 з інших систем.
 • Off-line обмін даними у розподіленої інформаційної системі. Механізми обміну даними дозволяють із заданою періодичністю пересилати зміни даних та конфігурації між вузлами розподіленої системи. Причому вузлами такої системи можуть бути як інформаційні бази 1С:Підприємства 8, так і інші програмні системи, які базуються на 1С:Підприємстві 8.

Обмін даними, механізми (Data Exchange, Mechanisms)

Механізми обміну даними дозволяють територіально розподілені інформаційні системи, що обмінюються даними в офф-лайн режимі, без постійного з’єднання. За допомогою цих механізмів можна розподіляти навантаження між комп’ютерами, здійснювати інтеграцію не тільки між різними інформаційними базами 1С:Підприємства, але і будувати складні системи, що включають, поряд з рішеннями на платформі 1С:Підприємство, ще і зовнішні програми та інші системи.

Платформа забезпечує роботу двох механізмів обміну даними:

 • Механізм розподілених інформаційних баз. Цей механізм призначений для обміну даними тільки з ідентичними конфігураціями 1С:Підприємства 8 і жорстко регламентує структуру створюваної системи. Він є аналогом компоненти «Управління розподіленими інформаційними базами», яка існує в технологічній платформі 1С:Підприємства 7.7, проте суттєво перевершує цей механізм по гнучкості настройки та різноманітності підтримуваних схем обміну.
 • Універсальний механізм обміну даними. Цей механізм, навпаки, дозволяє створювати довільні розподілені системи і практично не накладає ніяких обмежень на структуру створюваної системи.

Важливою якістю даного набору механізмів є те, що він забезпечує високий рівень готовності системи до роботи в розподіленому середовищі – організація обміну практично не вимагає додаткових витрат на розробку. Потрібно просто поставити в інтерактивному режимі склад даних, що беруть участь в обміні, а механізм забезпечить формування повідомлень та їх завантаження.При цьому платформа автоматично організовує обмін тільки зміненою інформацією, відстежує отримання повідомлень, визначає необхідність повторної відправки даних, дозволяє колізії та перевіряє цілісність інформації, що завантажується.

Гнучкі можливості настройки дозволяють сформувати практично будь-яку схему вузлів обміну (зірка, сніжинка, схеми без центрального вузла).
Склад даних, що беруть участь в обміні, та правила вирішення колізій можуть задаватися довільно. При цьому механізми обміну з одного боку мінімізують обсяг переданих даних (пересилаються тільки змінені дані), а з іншого – гарантують стійкість до втрати повідомлень. Іншими словами, система здатна функціонувати як в умовах гарантованої доставки повідомлень, так і без такої.

Розширені аналітичні можливості – Агрегати (Aggregates)

Агрегати – це спеціальний механізм, реалізований в оборотних регістрах 1С:Підприємства. Використання агрегатів дозволяє значно скоротити час формування звітів. Це особливо важливо для великих інформаційних баз, що містять сотні тисяч і мільйони записів в регістрах.

Використання агрегатів дозволяє аналітикам і менеджерам аналізувати наявну інформацію, перемикаючись між різними розрізами перегляду з високою швидкістю – невеликим часом відгуку системи. При цьому система з одного боку використовує накопичені агреговані дані, а з іншого боку завжди забезпечує актуальність одержуваних звітів.

Для одного облікового регістру може бути створено кілька агрегатів. Кожен агрегат – це спеціалізоване сховище, що містить агреговані дані регістра в різних розрізах, зручних для формування звітів у даній інформаційній базі. Система автоматично оцінює інтенсивність роботи користувачів з тими чи іншими розрізами інформації і на основі накопиченої статистики вибирає оптимальний склад підтримуваних агрегатів.

Кластер серверів 1С:Підприємства 8 (Enterprise 8 Server Cluster )

Кластер серверів 1С:Підприємства 8 – це один сервер або група серверів яка виконує роль сервера 1С:Підприємства. Це основний компонент платформи, що забезпечує взаємодію між користувачами та системою управління базами даних у клієнт-серверному варіанті роботи (режим роботи, який має на увазі використання виділеного сервера баз даних: MS SQL Server, наприклад, або ORACLE). Наявність декількох комп’ютерів-серверів у кластері дозволяє забезпечити безперебійну, відмовостійку, конкурентну роботу великої кількості користувачів з великими інформаційними базами.
У клієнт-серверному варіанті роботи додаток користувача взаємодіє з кластером серверів, який, у свою чергу, здійснює взаємодію з сервером баз даних.

Загальна схема клієнт-серверного варіанту роботи зображена на малюнку:
Схема клієнт-серверного варіанту роботи 1С:Підприємство 8.2
У версії 1С:Підприємство 8.2 в роботу кластера внесено ряд поліпшень:

 • Відмовостійкість. Тепер вихід з ладу або планове відключення будь-якого комп’ютера, що входить до складу кластера, не приведе до припинення роботи користувачів з інформаційною базою. Це досягається за рахунок гарячого резервування самого кластера серверів і за рахунок резервування робочих процесів, що функціонують усередині кластера. При виході з ладу активного кластера, активним стає наступний працездатний кластер групи. При відновленні працездатності кластера, який знаходиться в групі раніше активного, активність передається йому після автоматичної синхронізації даних.
 • Стійкість до обриву каналу зв’язку. Також кардинально підвищена стійкість системи до обриву каналу зв’язку між користувачем і кластером серверів. Тепер в переважній більшості випадків після відновлення з’єднання користувач зможе продовжити роботу з того “місця”, на якому вона була припинена. При цьому не потрібно повторне підключення до інформаційної бази. Це досягається за рахунок того, що кластер “запам’ятовує” користувачів, які підключилися, і стан виконуваних ними дій. У разі втрати фізичного з’єднання кластер буде очікувати відновлення з’єднання з цим користувачем.
 • Продуктивність. У кластері серверів реалізовано динамічне балансування навантаження. Завантаженість робочих процесів постійно аналізується в процесі роботи, і при необхідності клієнт автоматично перемикається на більш продуктивний робочий процес.

Суттєве підвищення продуктивності такої системи в цілому може проводитися за рахунок збільшення кількості комп’ютерів-серверів, що входять до складу кластера.

Робота під управлінням різних операційних систем

Всі сервери кластера здатні функціонувати як під управлінням операційної системи Windows, так і під управлінням операційної системи Linux. У складі одного кластера можуть бути присутніми робочі сервери з різними операційними системами.

Утиліта адміністрування кластера серверів

У поставку системи входить утиліта адміністрування клієнт-серверного варіанту роботи, що дозволяє змінювати склад кластера, управляти інформаційними базами, підключенням користувачів, а також виконувати оперативний аналіз виникаючих блокувань користувачів.