План рахунків бухгалтерського обліку України наведено тут
на основі Наказу Міністерства фінансів України №291 oт 30.11.99 р.

План рахунків бухгалтерського обліку України включений до складу програм “BAS Бухгалтерія”, яка призначена для автоматизації ведення бухгалтерського і податкового обліку, “BAS Комплексне управління підприємством” для комплексного управління підприємствами малого та середнього бізнесу та ін. ( повний перелік програм дивіться в кінці цієї статті ➦)

Синтетичні рахункиСфера застосування
КодНазва
Клас 1. Необоротні активи
10Основні засобиУсі види діяльності
11Інші необоротні матеріальні активиУсі види діяльності
12Нематеріальні активиУсі види діяльності
13Знос (амортизація) необоротних активівУсі види діяльності
14Довгострокові фінансові інвестиціїУсі види діяльності
15Капітальні інвестиціїУсі види діяльності
16Довгострокові біологічні активиСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
17Відстрочені податкові активиУсі види діяльності
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активиУсі види діяльності
19ГудвілУсі види діяльності
Клас 2. Запаси
20Виробничі запасиУсі види діяльності
21Поточні біологічні активиСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
22Малоцінні та швидкозношувані предметиУсі види діяльності
23Виробництво-1Усі види діяльності
24Брак у виробництвіГалузі матеріального виробництва
25НапівфабрикатиПромисловість
26Готова продукціяПромисловість, сільське господарство та ін.
27Продукція сільськогосподарського виробництваСільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28ТовариУсі види діяльності
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30ГотівкаУсі види діяльності
31Рахунки в банкахУсі види діяльності
33Інші коштиУсі види діяльності
34Короткострокові векселі одержаніУсі види діяльності
35Поточні фінансові інвестиціїУсі види діяльності
36Розрахунки з покупцями та замовникамиУсі види діяльності
37Розрахунки з різними дебіторамиУсі види діяльності
38Резерв сумнівних боргівУсі види діяльності
39Витрати майбутніх періодівУсі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
40Зареєстрований (пайовий) капіталУсі види діяльності
41Капітал у дооцінкахУсі види діяльності
42Додатковий капіталУсі види діяльності
43Резервний капіталУсі види діяльності
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)Усі види діяльності
45Вилучений капіталУсі види діяльності
46Неоплачений капіталУсі види діяльності
47Забезпечення майбутніх витрат і платежівУсі види діяльності
48Цільове фінансування і цільові надходження-2Усі види діяльності
49Страхові резервиСтрахова діяльність
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
50Довгострокові позикиУсі види діяльності
51Довгострокові векселі виданіУсі види діяльності
52Довгострокові зобов’язання за облігаціямиУсі види діяльності
53Довгострокові зобов’язання з орендиУсі види діяльності
54Відстрочені податкові зобов’язанняУсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов’язанняУсі види діяльності
Клас 6. Поточні зобов’язання
60Короткострокові позикиУсі види діяльності
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннямиУсі види діяльності
62Короткострокові векселі виданіУсі види діяльності
63Розрахунки з постачальниками та підрядникамиУсі види діяльності
64Розрахунки за податками й платежамиУсі види діяльності
65Розрахунки за страхуванняУсі види діяльності
66Розрахунки за виплатами працівникамУсі види діяльності
67Розрахунки з учасникамиУсі види діяльності
68Розрахунки за іншими операціямиУсі види діяльності
69Доходи майбутніх періодівУсі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70Доходи від реалізації-3Усі види діяльності
71Інший операційний дохідУсі види діяльності
72Дохід від участі в капіталіУсі види діяльності
73Інші фінансові доходиУсі види діяльності
74Інші доходиУсі види діяльності
{Рахунок 75 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013}
76Страхові платежіСтрахова діяльність
79Фінансові результатиУсі види діяльності
Клас 8. Витрати за елементами
80Матеріальні витратиУсі види діяльності
81Витрати на оплату праціУсі види діяльності
82Відрахування на соціальні заходиУсі види діяльності
83АмортизаціяУсі види діяльності
84Інші операційні витратиУсі види діяльності
85Інші затратиУсі види діяльності
Клас 9. Витрати діяльності
90Собівартість реалізаціїУсі види діяльності
91Загальновиробничі витратиУсі види діяльності
92Адміністративні витратиУсі види діяльності
93Витрати на збутУсі види діяльності
94Інші витрати операційної діяльностіУсі види діяльності
95Фінансові витратиУсі види діяльності
96Втрати від участі в капіталіУсі види діяльності
97Інші витратиУсі види діяльності
98Податок на прибутокУсі види діяльності
{Рахунок 99 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013}
Клас 0. Позабалансові рахунки
01Орендовані необоротні активиУсі види діяльності
02Активи на відповідальному зберіганніУсі види діяльності
03Контрактні зобов’язанняУсі види діяльності
04Непередбачені активи й зобов’язанняУсі види діяльності
05Гарантії та забезпечення наданіУсі види діяльності
06Гарантії та забезпечення отриманіУсі види діяльності
07Списані активиУсі види діяльності
08Бланки суворого облікуУсі види діяльності
09Амортизаційні відрахуванняУсі види діяльності

Перелік програм, до яких включено план рахунків бухгалтерського обліку України

У перерахованих нижче програмах включений план рахунків бухгалтерського обліку України. Бухгалтерські рахунки в Україні, склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку та відображення даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

BAS Бухгалтерія ➦

BAS Комплексне управління підприємством ➦

BAS ERP ➦

BAS АГРО. ERP ➦

BAS АГРО. Бухгалтерія ➦

BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу ➦

BAS Будівництво. Бухгалтерія ➦

BAS Будівництво. Керування фінансами ➦

BAS Громадське харчування ➦