info@expresssoft.com.ua
ЭкспрессСофт в Facebook

Будівництво в Україні – система управління “BAS Будівництво.ERP”

Система управління будівництвом в Україні

BAS Будівництво. ERP

Комплексне рішення ERP-класу, що охоплює всі основні контури управління та обліку в будівництві, і дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності будівельної організації

BAS Будівництво ERP - автоматизация строительной компании, программа для управления и учета строительных работ, управління будівельними проектами, Будівництво в Україні

Комплексна автоматизація будівельної компанії передбачає охоплення всіх  бізнес-процесів, що відбуваються в ній, включаючи регламентований і управлінський облік, бюджетування, управління виробництвом, персоналом, продажами та інші.

При цьому програма автоматизації повинна володіти додатковими функціями, характерними для будівельної галузі. Саме таким галузевим рішенням є система “BAS Будівництво. ERP”, розроблена на базі флагманського продукту “BAS ERP” і  яка містить всю його потужну функціональність.

Дана система вирішує завдання автоматизації всіх основних бізнес-процесів в апараті управління підприємств, а також автоматизації всіх видів будівельної діяльності, зокрема, для вертикально-інтегрованих холдингів, які реалізують повний цикл будівництва.

Галузеві функції системи "BAS Будівництво. ERP"

Преимущества/задачи
Формування кошторисів та створення календарних планів робіт для великої кількості об'єктів будівництва
Преимущества/задачи
Розподіл робіт між власними силами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками
Преимущества/задачи
Формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту
Преимущества/задачи
Оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць
Преимущества/задачи
Візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel
Преимущества/задачи
Відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення, перепланування робіт проекту за фактом виконання
Преимущества/задачи
Планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників
Преимущества/задачи
План-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому, порівняння сценаріїв проекту
Преимущества/задачи
Аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів, забезпеченості ресурсами за проектом
Преимущества/задачи
Закриття робіт субпідрядників і закриття робіт замовником
Преимущества/задачи
Формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в
Преимущества/задачи
Списання матеріалів, формування друкованої форми М29
Преимущества/задачи
Ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником

Завантаження даних з кошторисних програм (АВК5):

 • завантаження кошторисної інформаційної документації проекту
 • створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази
 • створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації
 • проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації
 • завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін)
 • автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні)
 • зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації
 • розрахунок загальної кількості ресурсів для кожної роботи
 • розрахунок ресурсної собівартості робіт
 • розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)

Створення структури графіка виконання робіт вручну

Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:

 • створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються
 • завантаження окремих робіт
 • завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт)
 • наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах
 • завантаження зв’язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт)
 • завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних

Розстановка послідовності виконання робіт:

 • зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація
 • зазначення параметрів зв’язку з кожної з робіт (тип зв’язку, тип затримки тощо)
 • розрахунок тривалості виконання графіка робіт
 • розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на одиницю робіт
 • розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості/машиноємкості
 • автоматичне проставляння дат виконання кожної з робіт з урахуванням графіка робіт, тривалості кожної роботи і зазначених зв’язків

Фіксація загальних даних по проекту для розрахунку собівартості об’єктів

Створення різних сценаріїв проекту:

 • можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз
 • зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо

Формування бюджету проекту:

 • формування видаткової частини для кожної роботи
 • групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва)
 • розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями: матеріальні, машинні, трудові, оплата послуг субпідряду
 • групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат
 • окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту
 • відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів
 • розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти
 • відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими
 • відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту
 • можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату
 • можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання

Розподіл робіт між виконавцями:

 • вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент
 • передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів
 • фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт

Формування ресурсної відомості:

 • розбиття матеріальних потреб по кожній з робіт на зазначені періоди
 • встановлення відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання)
 • передача матеріалів для робіт, які виконують субпідрядники на забезпечення субпідрядником
 • можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною
 • вказування варіанта, як розбити потреби: чи віднести їх усі на дату початку чи розподілити рівномірно на весь період роботи
 • окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі)

Система управління будівництвом “BAS Будівництво. ERP “реалізує щоденне оперативне управління ходом будівельного проекту. У програмі реалізовані наступні можливості.

Формування місячних планів виконання робіт:

  • формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період
  • розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду
  • відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення)
  • внесення фактичних обсягів, виконаних в обраний період
  • відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період
  • відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період
  • планові і фактичні дати початку та закінчення кожної з робіт
  • відображення факту виконання робіт субпідрядним методом
  • фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення

Призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників)

Фіксація додаткових робіт:

  • фіксація додаткових робіт проекту протягом усього життєвого циклу проекту
  • зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об’єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів тощо

Відображення витрат матеріалів в розрізі робіт:

  • заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт
  • зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів
  • автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури
  • зіставлення і відображення різниці між плановою та фактичною витратою матеріалів
  • відображення відхилень у витратах і можливість фіксації причин відхилень для таких матеріалів
  • можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі

Відображення виробітку співробітників і техніки

Функціональність комплекту вбудованої звітності охоплює всі ключові аспекти будівельної діяльності.

План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):

  • порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт
  • порівняння виконаних обсягів робіт з плановими

Порівняння сценаріїв проекту:

  • порівняння структури різних сценаріїв одного проекту
  • зіставлення бюджетів різних сценаріїв

План-фактний аналіз проекту:

  • зіставлення собівартості планової і фактичної
  • порівняння показників маржинальності і рентабельності
  • порівняння планових і фактичних норм ресурсів, які використовуються для виконання робіт

Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):

  • відображення бюджетів 0 + 12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3
  • можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті

Аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів:

  • відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів
  • відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних
  • відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою

Аналіз закриття робіт актами:

  • відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти)
  • відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей
  • відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника)

Аналіз забезпеченості проекту матеріалами:

  • відображення загальної потреби проекту в матеріалах
  • аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених
  • аналіз складських залишків
  • відображення вже використаної кількості матеріалів в рамках проекту
  • відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту

У програмі передбачені додаткові зручні функції для підвищення ефективності щоденної роботи користувачів.

Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:

  • можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель
  • вказування коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання)

Зміна оперативних планів виконання робіт:

  • перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту
  • можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди
  • можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план
  • внесення фактичних даних про виконання незапланованих робіт

Коригування потреб в ресурсах:

  • перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів
  • планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт
  • можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт

Програмні продукти для управління будівництвом

Рішення “BAS Будівництво. ERP” реалізується в складі програмних продуктів: “BAS Будівництво. ERP” та “BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу”, які вже в продажу в Україні з 30.03.2021 р.

BAS Будівництво. ERP

Business automation software for Construction. Enterprise resource planning

240 000 грн.

BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для віддаленого офісу

Business automation software for Construction. Enterprise resource planning. Subsidiary and branch license

80 000 грн.

З опису галузевих функцій системи “BAS Будівництво. ERP” бачимо, що автоматизація будівельної компанії зачіпає безліч бізнес механізмів і дозволяє організувати їх безперервну і злагоджену роботу. Що в кінцевому підсумку призведе до зростання в усіх напрямках розвитку підприємства.

Більш докладно про всі можливості системи читайте на сторінці рішення “BAS ERP”

Для придбання програми

BAS Будівництво. ERP

А також для отримання інформації про перехід на умовах апгрейда

Відповімо на всі Ваші запитання!
Замовити дзвінок
Наші контакти:
044 502-02-74 info@expresssoft.com.ua

Замовити дзвінок!