Система компоновки даних - даіграмма
Під капотом платформи “1С:Підприємство 8” працює безліч інтелектуальних механізмів. Серед них і засоби підготовки звітності. Вони тісно інтегровані з іншими механізмами платформи і мають потужні можливості для інтерактивної роботи.

Одним з найбільш цікавих механізмів такого роду є “Система компоновки даних” (СКД), який відповідає за побудову і формування економічних і аналітичних звітів, а також виведення інформації, що має складну структуру і містить довільний набір таблиць і діаграм. Розробники системи спробували максимально спростити роботу її користувачів. Завдяки візуальному проектуванню етапи формування звіту виробляються за допомогою вибору певних опцій і параметрів в так званих конструкторах: “конструктор налаштувань”, “конструктор запитів” і тощо. Тобто користувачам не потрібно володіти знаннями програмування, щоб отримати складний звіт.

 

Можливості СКД:

  • створення звіту без програмування;
  • використання форм, які автоматично генеруються, для перегляду й настройки звіту;
  • розбиття виконання звіту на етапи;
  • виконання окремих етапів побудови звіту на різних комп’ютерах;
  • незалежне використання окремих частин системи компоновки даних;
  • програмне керування процесом виконання звіту.

Якщо коротко, то пристрій СКД можна описати так. Схема компоновки даних являє собою базу, на основі якої можуть бути сформовані різноманітні звіти. Застосувавши до неї додаткові настройки, розробник або користувач по суті отримує макет, який і є готовим завданням процесору компоновки на формування звіту потрібної структури. Підсумок роботи всієї системи – це набір результуючих елементів, які можна представити у вигляді табличного документа, діаграми або в якійсь іншій формі.

Система компоновки даних - схема, настройки

Таким чином для користувача системи це означає:

галочкаМожливість побудувати звіти практично будь-якої складності

галочкагнучкість і
настраиваемость звітів

галочкаМінімальні трудовитрати розробника