info@expresssoft.com.ua
ЭкспрессСофт в Facebook

“PM Управління проектами” – автоматизація управління проектами на підприємствах

Програми по управлінню проектами

PM Управління проектами
Версії ПРОФ і КОРП

Програмний інструмент, який дозволяє автоматизувати бізнес-процеси з управління проектами, програмами проектів і портфелями проектів на підприємствах і в організаціях різних галузей. Враховано світові стандарти управління проектами та портфелями проектів, а також досвід автоматизації проектно-орієнтованих підприємств.

З 29.04.2020 р. у продажу нові програмні продукти 1С:Підприємство – “PM Управління проектами” версій ПРОФ і КОРП. Програми є розвитком рішення “1С:Підприємство 8. Управління Проектним Офісом”.

Рішення призначені для:

Навіщо потрібна автоматизація управління проектами на підприємствах?

Автоматизація управління проектами на підприємствах помітно полегшує роботу керівників проектів, робить проектну діяльність більш ефективною і злагодженою. Впровадження систем “PM Управління проектами” дозволить отримати наступні переваги:

Масштабування роботи

Збільшення обсягів проектних робіт без залучення додаткових співробітників

Скорочення рутинної роботи

Дозволяє знизити ризик людського фактора при монотонної роботі

Стійкий і передбачуваний результат

За рахунок якісного зворотного зв'язку і вдосконалення процесу узгодження

Інтеграція декількох систем

Дозволяє прискорити роботу за рахунок об'єднання даних і усунення їх розрізненості

Технологічні переваги "PM Управління проектами"

Рішення “PM Управління проектами” розроблено на технологічній платформі 1С:Підприємство 8.3, яка дозволяє:

забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи

організувати роботу з системою через Інтернет в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в "хмарному" режимі

налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань

створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів та інших мобільних пристроїв

Функціональні можливості систем "PM Управління проектами"

Основні бізнес-процеси, що автоматизуються з використанням "PM Управління проектами":

Предварительная оценка себестоимости работ по объявленному конкурсу (тендеру)

Із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БРГК (бюджетів руху грошових коштів) і БДВ (бюджетів доходів і витрат)

Фіксація умов первинних договірних відносин, фіксація змін і додаткових угод. Установка зв’язків між календарним планом робіт за договором і календарним планом проектних робіт. Створення бюджетів доходів і витрат та бюджету руху грошових коштів за проектом на підставі умов договору.

Надання оперативних даних за ключовими показниками для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей

Поділ зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням

Забезпечення комунікацій та ефективної взаємодії між проектними і функціональними службами організації

Оперативне забезпечення керівників компанії актуальною і достовірною інформацією за рахунок надання доступу до єдиного інформаційного простору, проектним, фінансовим, первинним документам і даним

Об’єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт

Постійний моніторинг ходу виконання проекту, виявлення відхилень на ранніх стадіях проекту. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про проблеми, що виникають, і порушення планів.

Забезпечення керівного персоналу компанії точними, оперативними і не надлишковими даними щодо таких відхилень

Підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій і зниження ймовірності виникнення і впливу несприятливих для проекту подій

Акумулювання та аналіз історичних і статистичних даних, виділення “Кращих практик”. Фіксація проектних рішень для можливості їх використання у наступних проектах. Визначення нормативів для кожного виду проектних робіт

Порівняння функціональних можливостей продуктів
"PM Управління проектами ПРОФ" та "PM Управління проектами КОРП"

Сравнение версий ПРОФ и КОРП
ФункціїПРОФКОРП
Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту+
Управління проектами++
Планування змісту і термінів проекту++
Контрольні точки проекту+
Проектне бюджетування++
Управління проектними договорами++
Планування персоналу і трудовитрат проекту++
Управління завантаженням і робочим часом по проектам++
Планування обсягів і поставок проекту++
Планування субпідрядів і матеріальних витрат проекту++
Реєстрація фактичних даних і подій проекту++
Диспетчеризація проектних робіт++
Актуалізація проекту++
Версіонування проекту++
План-фактний аналіз проекту++
Управління комунікаціями проекту++
Управління документами проекту++
Управління ризиками проекту+
Управління портфелями і програмами проектів++
Нормування, проектні рішення+

Презентація можливостей програм "PM Управління проектами"

Апгрейди

Придбати продукт “1С:Підприємство 8. PM Управління проектами ПРОФ” на умовах апгрейду можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію “Управління Проектним Офісом”.

Придбати продукт “1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП” на умовах апгрейду можуть зареєстровані користувачі програмних продуктів, що включають конфігурацію “Управління Проектним Офісом”, а також зареєстровані користувачі продукту “1С:Підприємство 8. PM Управління проектами ПРОФ”.

Для користувачів, які здійснили перехід з “Управління проектним офісом” на продукт “PM Управління проектами ПРОФ” або “PM Управління проектами КОРП”, передбачений апгрейд на ліцензії “1С:Підприємство 8. PM Управління проектами” з ліцензій “1С:Підприємство 8. Управління Проектним офісом”.

Автоматизація управління проектами на підприємствах за допомогою систем "PM Управління проектами" зробить Вашу проектну діяльність зрозумілою, ефективною і узгодженою!

Для придбання програм

PM Управління проектами ПРОФ і КОРП

А також для отримання інформації про апгрейд

Відповімо на всі Ваші запитання!

Замовити дзвінок
Наші контакти:
044 502-02-74 info@expresssoft.com.ua

Замовити дзвінок!

Подпишитесь на Новости нашего сайта

Ваш Email-адрес:
Я даю согласие на обработку персональных данных