Система програм “1С:Підприємство 8”

Система програм «1С:Підприємство 8» включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі. Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Користувачі зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній основі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види господарської діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу.

Технологічна платформа

Платформа “1С:Підприємство 8” була створена з урахуванням 6-річного досвіду застосування системи програм 1С:Підприємство 7.7, які сьогодні використовують понад 700 000 організацій для автоматизації обліку своєї діяльності. Платформа “1С:Підприємство 8” зберегла ідеологічну спадкоємність з попередніми версіями і втілила в собі принципово нові можливості в області автоматизації обліку.

Області застосування

Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему “1С:Підприємство 8” підприємствами різних напрямків діяльності:

 • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.
 • підтримка оперативного управління підприємством;
 • автоматизація організаційної і господарської діяльності;
 • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
 • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
 • рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;
 • розрахунок зарплати та управління персоналом;
 • інші області застосування.
Впровадження корпоративних інформаційних систем на платформі 1С:Підприємство 8

Досвід впровадження прикладних рішень на платформі 1С:Підприємство 8 показує, що система дозволяє вирішувати завдання різного ступеня складності – від автоматизації одного робочого місця до створення інформаційних систем масштабу підприємства. Впровадження прикладних рішень можуть виконуватися силами партнерів-внедренцев. Такий порядок впровадження дозволяє врахувати особливості діяльності конкретного підприємства або спеціальні побажання замовника:

 • вибрати оптимальний варіант автоматизації в точній відповідності з потребами підприємства;
 • проводити поетапну автоматизацію, виходячи з пріоритетів вирішуваних завдань, допустимих термінів і витрат на впровадження – на базі однієї і тієї ж системи, отримуючи реальну віддачу на кожному кроці, з мінімальними витратами часу і коштів;
 • значно спростити навчання користувачів і адміністрування системи;
 • розвивати систему в міру зростання потреб підприємства, не зупиняючи при цьому її експлуатації.

Впровадження та адаптації прикладних рішень також можуть виконуватися і силами IT-фахівців замовника, самостійно, або у взаємодії з партнерами. Засоби розробки, що входять до складу технологічної платформи 1С:Підприємства 8 дозволяють змінювати прикладне рішення фахівцям, які не мають глибоких знань і досвіду в розробці прикладних рішень.

Прикладні рішення

Тиражні прикладні рішення 1С:Підприємство призначені для автоматизації типових завдань обліку та управління в комерційних підприємствах і бюджетних організаціях. У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних рішень (загальних для всіх або декількох програм) і максимальне врахування специфіки завдання конкретної галузі або роду діяльності підприємства.

Відмінною особливістю тиражних рішень 1С:Підприємство є ретельне опрацювання складу функціональності, що включається в типові рішення. Аналізується досвід користувачів, які застосовують програми системи “1С:Підприємство 8”,і відстежує зміну їх потреб. У типові рішення включаються ті функції, які реально потрібні суттєвої частини підприємств. Галузеві прикладні рішення створюються силами партнерів-розробників і призначені для автоматизації окремих напрямків або областей діяльності підприємств. Наявність єдиної технологічної платформи і загальної методології дозволяє створювати такі рішення на базі тиражних прикладних рішень 1С:Підприємство, додаючи в них тільки необхідні відмінності, що враховують специфіку галузі або конкретного підприємства.

Основні тиражні прикладні рішення: